Optimaal stuwbeheer kan waterkwaliteit Maas verbeteren

Vanaf Frankrijk streven waterbeheerders in de Maas naar een vast peil in hun stuwpanden en wordt het water snel doorgelaten. Daardoor ontstaan grote piekafvoeren die tot 100 kuub per seconde kunnen oplopen. Plotselinge variaties i... Lees meer

Nieuws


 • 27 juni 2017 - Nieuws
  Recht op schoon drinkwater in de knel door nieuw voorstel afsluitbeleid

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil toestaan dat het drinkwater van mensen met betalingsachterstanden wordt afgesloten als er voor de eerste paar dagen twaalf liter drinkwater per persoon ter beschikking wordt gesteld. Volgens VNG en de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa tast de voorgestelde wijziging van de 'Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater' het recht op voldoende schoon drinkwater aan.

 • 26 juni 2017 - Nieuws
  ENW: Verschillen dreigen tussen rekenmodellen waterveiligheid en realiteit

  Door een gebrek aan validatie dreigt er een verschil te ontstaan tussen de rekenkundige modellen die worden gebruikt bij de uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de realiteit. Het expertisenetwerk waterveiligheid (ENW) pleit voor een langdurig landelijk meet- en monitoringprogramma voor een beter begrip van het watersysteem.

 • 26 juni 2017 - Nieuws
  Waterschap levert bluswater brand Deurnsche Peel

  Waterschap Aa en Maas levert water voor het nablussen van de brand op de Deurnsche Peel die vrijdag 23 juni ontstond. De brand is onder controle, maar omdat veen lastig te blussen is, laait het vuur en af en toe weer op. Ter preventie wordt het gebied besproeid en worden de randen van het natuurgebied nat gehouden met water uit het Kanaal van Deurne.

 • 26 juni 2017 - Nieuws
  Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders gaan zuiveren

  Vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet mogen glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de rioolwaterzuivering in Hoek van Holland. De glastuinders kunnen hun afvalwater ongezuiverd op de riolering blijven lozen, omdat de gewasbeschermingsmiddelen er straks op de rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg van hoogheemraadschap Delfland met een aanvullende trap uit het water worden gehaald.


Meer nieuws