HomeNieuwsDossierAgendaCarriereVacaturesBedrijvenregisterContact


Lees verder
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
Handheld digitale Memosens (pH) meting
Seminar Afvalwaterzuivering in Kosovo
End users to share industrial insights into water footprint reduction at Aquatech Amsterdam’s 25th edition
First project kicks off
Peilbeheerders Rivierenland: één hi-tech regiekamer, één aanpak
  Meer persberichten
  Volg ons op twitter

"Het is belangrijk dat alle VN-millenniumdoelstellingen worden gehaald, maar aan watervoorziening en sanitatie wordt het minste aandacht besteed." Prins Willem-Alexander heeft op 22 september als voorzitter van de VN-watercommissie de leden opgeroepen tot extra inspanningen in de komende vijf jaar. Waar de doelstelling voor water gehaald kan worden in 2015, lopen de resultaten voor sanitatie achteruit door versnelde verstedelijking en natuurrampen. De hoop is nu gevestigd op het actieplan 'the 5 year drive to 2015'.

Willem-Alexander is voorzitter van ‘UN Secretary-general's Board on Water and Sanitation’, (UNSGAB) en hij zat op 22 september in New York een speciale ontbijtsessie voor op de grote internationale VN-conferentie over de millenniumdoelstellingen. De doelen zijn gesteld voor 2015 en met nog vijf jaar te gaan, werd op de conferentie stilgestaan bij de reeds behaalde resultaten en wat de komende vijf jaar nog prioriteit heeft.

Sanitatiedoelstelling per saldo achteruit

Willem-Alexander riep alle landen op de komende vijf jaar nog in het bijzonder in te zetten voor sanitatie. De inzet van de afgelopen jaren heeft veel nieuwe sanitaire voorzieningen opgeleverd, maar verstedelijking en natuurrampen verslechterden de situatie zodat per saldo de sanitatie-doelstelling achteruit gaat.

Drinkwaterdoelen binnen bereik

Op het gebied van schoon drinkwater bracht de VN-conferentie wel goed nieuws. Het
valt te verwachten dat de doestelling in 2015 wordt gehaald, zo blijkt uit het tijdens de conferentie gepubliseerde VN-rapport The Millennium Development Goals Report 2010. Vooral door de enorme verbetering van de watervoorziening in China is de halvering van het aantal mensen zonder beschikking over schoon drinkwater fors afgenomen.
Afrika blijft het verst achter. In 1990 beschikte slechts 49 procent van de Afrikanen over schoon drinkwater, zo blijkt uit het VN-rapport. In 2008 is dit al wel toegenomen tot 60 procent, maar de doelstelling voor 2015 ligt op 75 procent.

Nog te weinig kennis over waterkwaliteit

Overigens betekent een goede drinkwatervoorziening nog niet dat de mensen een eigen drinkwateraansluiting hebben. In een toelichting schrijft de VN dat alleen de rijkere Afrikanen over zo'n eigen aansluiting beschikken. De armen moeten voor hun dagelijks drinkwater nog steeds de straat op. Verder maakt het rapport de kanttekening dat er eigenlijk weinig bekend is over de kwaliteit van het drinkwater. Er is dringende behoefte aan een goedkoop en eenvoudig systeem om de drinkwaterkwaliteit wereldwijd te kunnen monitoren.

sanitatie protest ny
Een demonstrant in New York vraagt op eigen wijze
aandacht voor het sanitatieprobleem in de
wereld. Op de millenniumdoelstelling van sanitatie rust
nog een taboe. (foto: Wateraid.org)


Afrika scoort beter dan Zuid-Azië
De sanitatie staat er slechter voor, zo blijkt uit het rapport. Hier blijft niet alleen Afrika achter, maar ook Zuid-Azië (Birma, Thailand, Vietnam, Indonesië). In deze regio's beschikt nog geen 50 procent over een fatsoenlijk toilet. In veel landen wordt nog volop in het openbaar de behoefte gedaan. Volgens de VN is dit de meest zorgelijke situatie omdat de fecaliën op straat een enorme ziektehaard vormen. Het VN-rapport meldt op het gebied van sanitatie wel successen in Noord-Afrika en West Azië (Turkije, Irak, Iran, Afghanistan en Pakistan). In die regio's worden de 'behoeften' nu aanzienlijk minder in het openbaar gedaan. Opvallend is verder dat Afrika het beter doet dan Zuid-Azië. Dat komt omdat er in Afrika meer publieke wc-voorzieningen zijn.

Meer inzet komende 5 jaar
Op de VN-ontbijtsessie vroeg prins Willem-Alexander bijzondere aandacht voor het Japanse initiatief  'Sustainable sanitation - the 5 year drive to 2015'. Begin dit jaar hebben sanitatie-experts in Japan vergaderd en, in navolging van het Jaar van de Sanitatie 2008, besloten tot een actieplan. Het initiatief is bedoeld om de sanitatiedoelstelling van de VN weer binnen bereik te brengen.

(WaterForum Online, 27 september 2010)


(Waterforum Online)
Nummer 1 / 2015
  Eerdere uitgaven