Agenda

 • Mei
 • Juni
  • 1 juni 2017 · Locatie: Vlissingen · Organisatie: Rijkswaterstaat, Delta Academy/HZ Hogeschool

   Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

   Werkconferentie over een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit is een grote uitdaging voor eco-engineering, civiele techniek en water management.

     ·  Lees meer
  • 1 juni 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: Koninklijk Nederlands Waternetwerk

   Hoe wint water de verkiezingen?

   KNW Voorjaarscongres met als thema voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Kunnen we van Water een stemmentrekker maken?

     ·  Lees meer
  • 1 juni 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Stowa

   Grip op wateroverlast

   Symposium over het beter grip krijgen op de verwachte toename van het aantal extreme buien en het nemen van kosteneffectieve maatregelen.

     ·  Lees meer
  • 1 juni 2017 · Locatie: Vlissingen · Organisatie: HZ Delta Academy en Rijkswaterstaat

   Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

     ·  Lees meer
  • 5 juni 2017 · Locatie: Glasgow, Scotland · Organisatie: Conference Partner

   3rd European Climate Change Adaptation Conference

   International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

   ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

     ·  Lees meer
  • 6 juni 2017 · Locatie: Nieuwvliet · Organisatie: Stowa en Rijkswaterstaat

   Dynamisch Kustbeheer

   Driedaagse workshop over concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen.

     ·  Lees meer
  • 8 juni 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Het Waterbouwdispuut, TU Delft

   Waterbouw Symposium 2017

   Jaarlijks symposium van het Waterbouwdispuut van de TU Delft met dit keer als thema de binnenlandse waterveiligheid. Over de consequenties van maatregelen in een dynamische en snel veranderende maatschappij.

     ·  Lees meer
  • 8 juni 2017 · Locatie: Culemborg · Organisatie: Stowa

   Hoe ontstenen we de stad?

   Studiedag – in de ecowijk EVA-Lanxmeer – over het stimuleren dat burgers hun tuinen vergroenen.

     ·  Lees meer
  • 8 juni 2017 · Locatie: Haarlem · Organisatie: Stowa

   Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

   Jaarlijkse kennisdag voor het delen van ervaringen en nieuwe inzichten op het gebied van regionale kering.

     ·  Lees meer
  • 8 juni 2017 · Locatie: Utrecht · Organisatie: Werkgroep Stedelijk Grondwater

   Grondwater op privaat terrein

   Studiemiddag over grondwater op privaat terrein met presentaties en bespreking van concrete cases.

     ·  Lees meer
  • 9 juni 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: Stichting Rotterdamse Dakendagen

   Rotterdamse dakdagen

   Een heel weekend dakenjagen voor 5 euro. De stichting Rotterdamse Dakendagen stelt 17 daken open voor bezoek.

     ·  Lees meer
  • 12 juni 2017 · Locatie: Maastricht · Organisatie: Betonvereniging & Belgische Betongroepering

   fibsymposium 2017: High tech concrete

   Internationaal congres en expositie met prominente specialisten uit de internationale betonwereld, vanuit meer dan 40 landen. Het thema is: High tech concrete: Where technology and engineering meet! De Betonvereniging organiseert deze fib-editie in samenwerking met de Belgische Betongroepering en Aachen Universiteit.

     ·  Lees meer
  • 15 juni 2017 · Locatie: Wageningen · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case:  NIOO-daklab.

     ·  Lees meer
  • 19 juni 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL

   Nationaal congres sanitaire technieken

   Middag congres over sanitaire technieken dat aansluit op het TVVL-jaarthema Water. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij het unieke simulatiemodel Simdeum. Kunnen we flexibeler omgaan met verschillende douches in een hotel en tot aan de hotelkamer de rekenregels gebruiken?

     ·  Lees meer
  • 19 juni 2017 · Locatie: Corvallis, USA · Organisatie: Oregon State University

   Fish Passage 2017

   7e internationale conferentie over het ontwerp en eco-hydrologie van vispassages. Naast plenaire lezingen, is er mogelijkheid voor netwerken en is er een poster sessie.

   De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, praktijkmensen, financiers en toezichthouders die belang hebben bij de ontwikkelingen van vispassages, rivierherstelwerken en verwijdering van dammen.

     ·  Lees meer
  • 20 juni 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: Baggernet

   Kijken achter de dijken

   Middagbijeenkomst van Baggernet over innovaties in waterdieptemetingen en beschikbare hydrografische technieken om waterbodem in beeld te brengen.

     ·  Lees meer
  • 22 juni 2017 · Locatie: Leeuwarden · Organisatie: Waddenacademie

   Ditching Dikes!

   Internationaal symposium van de Young Wadden Academy met als centrale vraag: Hoe zou het Waddengebied eruit zien zonder dijken?

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Eindhoven · Organisatie: Techniche universiteit Eindhoven

   4th International Symposium on Shallow Flows

   Internationaal symposium over hydraulica voor academici en onderzoeksinstituten.

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Lyon (France) · Organisatie: Deltares, in cooperation with the local French consortium of scientists, policy makers and consultants coordinated by BRGM

   AquaConSoil 2017

   14e internationale conferentie over duurzaam landgebruik, waterbodems en water.

     ·  Lees meer
 • Juli
  • 6 juli 2017 · Locatie: Vught · Organisatie: Waterschap Aa en Maas

   Blues in the marshes

   Internationaal congres voor het delen van kennis over hydrologie en waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling, met specifieke aandacht voor de zeldzame vlinder, het pimpernelblauwtje.

     ·  Lees meer
 • Augustus
  • 27 augustus 2017 · Locatie: Stockholm, Zweden  · Organisatie: Stockholm International Water Institute (SIWI)

   International World Water Week 2017

   Jaarlijkse internationale conferentie waar de mondiale watersector de mondiale watervraagstukken en de voortgang van de UN Agenda 2030 (sustainable development goal 6 on water) bespreekt. Dit jaar is het thema: water en afvalwater.

     ·  Lees meer
 • September
  • 7 september 2017 · Locatie: Afsluitdijk/Breezand · Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

   Making Waves

   Een TEDx-evenement waarbij het podium wordt gegeven aan spraakmakende innovaties voornamelijk op het gebied van water.
   Naast de typische TEDx pitches zijn er ook rondetafelgesprekken en andere side events.

     ·  Lees meer
  • 19 september 2017 · Locatie: Enschede of Amsterdam · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Marine dak of Ecopannen.

     ·  Lees meer
 • Oktober
  • 4 oktober 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: Easyfairs

   Pumps & Valves

   Na drie edities wordt de community van Pumps & Valves alsmaar groter en groter. Het event bewijst zich dan ook steeds meer als het ‘must attend’ niche event. Zo is er niet alleen een groei in de bezoekersaantallen, maar naast bezoekers uit de procesindustrie maken ook bezoekers uit het watersegment en de maritiem & offshore een opmars naar de beurs. Deelnemers geven aan met hun deelname klantenrelaties te willen onderhouden en prospects te ontmoeten. Bezoekers bevestigen dit door te zeggen te willen netwerken met de voor hun bekende alsook nieuwe bedrijven. Daarnaast komen ze om trends en ontwikkelingen uit de markt en innovaties te zien.

     ·  Lees meer
  • 5 oktober 2017 · Locatie: Bleiswijk · Organisatie: LTO Glaskracht Nederland

   Waterevent

   Jaarlijkse bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw waar de laatste stand van zaken over o.a. de mogelijkheden van zuiveringstechnieken worden besproken. Op 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. 

     ·  Lees meer
  • 9 oktober 2017 · Locatie: Leeuwarden · Organisatie: Wetsus

   Wetsus congress 2017

   Jaarlijks internationaal congres van het watertechnologisch onderzoeksinstituut Wetsus. Het thema van dit jaar is Synergy in research and innovation.

    

     ·  Lees meer
  • 11 oktober 2017 · Locatie: Nijkerk · Organisatie: NSTT

   No-Dig Event 2017

   De NSTT organiseert in 2017 voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event. Natuurlijk wordt deze lustrumeditie een bijzondere. Een nog ruimere binnen- en buitenbeurs, met meer demonstraties, spannende wedstrijden en een aantrekkelijk en informatief programma in de Inlooptheaters. Ook de uitreiking van de NSTT No-Dig award vindt plaats en elke dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Dit mag u niet missen!

     ·  Lees meer
  • 12 oktober 2017 · Organisatie: ICT Group

   ICT water en procesautomatisering congres 2017

   Jaarlijks congres op het gebied van procesautomatisering was speciaal gericht op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met veel parallel sessies op het gebied van ontwerp & beheer, producten & oplossingen en projecten.
   Het congres is bedoeld voor medewerkers van waterschapen, drinkwaterbedrijven, gemeenten of ingenieurs- adviesbureaus die te maken hebben met procesautomatisering.

     ·  Lees meer
  • 26 oktober 2017 · Locatie: Leuven, België · Organisatie: Aquarama/FCO Media

   Aquarama 2017

     ·  Lees meer
  • 30 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam, Netherlands Water Partnership (NWP), International Water Conferences (IWC)

   AIWW conferentie 2017

   Tweejaarlijks internationale conferentie, als onderdeel van de Amsterdam International Water Week, over de mondiale risico’s, uitdagingen, kansen voor water management. Dit jaar voor het eerst met concrete ‘lab cases‘ die door experts besproken gaan worden en een doorbraak moeten gaan betekenen op het gebied van circulaire economie.

   De conferentie valt samen met de watertechnologie vakbeurs Aquatech Amsterdam.

     ·  Lees meer
  • 31 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam

   Aquatech Amsterdam

   Aquatech Amsterdam is Aquatech’s meest toonaangevende beurs voor de waterindustrie. Meer dan 19,000 watertechnologie professionals en 850 exposanten ontmoeten elkaar hier.

   De beurs maakt deel uit van Amsterdam International water week,en vindt gelijktijdig plaats met andere evenementen zoals de AIWW-conference en de Floodex beurs.

     ·  Lees meer
 • November
  • 2 november 2017 · Organisatie: Delta commissaris

   Nationaal Deltacongres 2017

   Jaarlijkse  bijeenkomst van ’deltacommunity’ die betrokken is bij de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma. Het programma biedt de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en te netwerken.

    

     ·  Lees meer
  • 19 november 2017 · Locatie: wereldwijd · Organisatie: World toilet organisation

   Wereld toilet dag 2017

   Jaarlijkse internationale dag met aandacht voor het belang van sanitatie.

     ·  Lees meer
  • 23 november 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Polderdak.

     ·  Lees meer