Agenda

 • Februari
  • 20 februari 2017 · Locatie: London, UK · Organisatie: Rethink Events

   6th annual World Water-Tech Innovation Summit 2017

   The summit focuses on building resilience and accelerating the adoption of commercially viable technologies to meet the demand for sustainable water and urban infrastructure management.

   250 industry leaders will meet in London to explore how we can harness innovation to address the most urgent issues facing the world’s water supply.

     ·  Lees meer
 • Maart
  • 7 maart 2017 · Locatie: Nova Gorica, Slovenia · Organisatie: Bewater project

   River Basin Adaptation Conference

   Final conference of the EU BeWater project aimed to spur proactive responses to water-related global challenges at the river basin level by fostering a dialogue between science and society. 

   The conference addresses the urgent need for adaptation plans to outline how individual river basins can prepare for the impacts of climate change and other pressures.

     ·  Lees meer
  • 7 maart 2017 · Locatie: Zaragoza (Spanje)

   SMAGUA

   Driedaagse internationale vakbeurs op het gebied van water en milieutechnologie.

     ·  Lees meer
  • 8 maart 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Koninklijk Nederlands Waternetwerk

   Verborgen schatten in de afvalwaterwereld

   Symposium over innovaties op het gebied van afvalwaterzuiveringstechnologie. Waarom  is de ene innovatie succesvol – zoals biologische defosfatering, lichtslib-bestrijding en Nereda – en andere niet – zoals USBF en Vertech?
   Het symposium van de KNW themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie kijkt naar succesvolle en  minder succesvolle ontwikkelings- of onderzoekstrajecten. Welke boodschap kan aan de ontwikkelaars van deze huidige en toekomstige innovaties worden meegegeven?

     ·  Lees meer
  • 9 maart 2017 · Locatie: Nijmegen · Organisatie: Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

   Projectentournee: bezoek Nijmegen

   Een bezoek van een hele dag aan inspirerende voorbeelden in Nijmegen en omgeving van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Het bezoek wordt georganiseerd door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), de gemeente Nijmegen en het waterschap Rivierenland.

     ·  Lees meer
  • 9 maart 2017 · Locatie: Brussel · Organisatie: European Economic and Social Committee (EESC) and European Commission

   Circular economy: one year after adoption, working together for the future

   Conferentie over de voortgang van het EU- beleid op het gebied van circulaire economie. Onderdeel van het programma is de bespreking van het Actieplan en de volgende stappen die gezet zouden moeten worden.

     ·  Lees meer
  • 13 maart 2017 · Locatie: Leeuwarden · Organisatie: WaterCampus Leeuwarden

   European WaterCampus Business Challenge 

   Achtste editie van de vijfdaagse bijeenkomst van potentiële ondernemers met een goed commercieel idee op het gebied van water technologie. Tijdens verschillende sessies kunnen ze sparren met de experts over zaken zoals financiering, positionering, strategie en marketing. Aan het eind van de challenge krijgen de toekomstige ondernemers de kans hun herziene businessplan te presenteren tegenover een jury van experts.

     ·  Lees meer
  • 14 maart 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Stowa

   Aquatisch ecologische systeemanalyse

   Vierdaagse cursus (14, 21 en 29 maart, 4 april) over het uitvoeren van een systeemanalyse bij hert beoordelen van de kwaliteit van oppervlaktewater(Kaderrichtlijn Water) door toepassing van ecologische sleutelfactoren, een nieuwe methodiek die is ontwikkeld door Stowa.

     ·  Lees meer
  • 14 maart 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case:  Alexandrium.

     ·  Lees meer
  • 16 maart 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: International Water Association & Unesco-IHE

   1st IWA conference on algal technologies for wastewater treatment and resource recovery

   Eerste internationale IWA-conferentie voor wetenschappers en algaeneers over de toepassing van algen bij de behandeling van afvalwater en het gebruik ervan voor bio-energie of de productie van bijv. voedingsmiddelen en geneesmiddelen.

     ·  Lees meer
  • 17 maart 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

   NKWK Waterkeren 2017

   Middagbijeenkomst over een klimaatbestendige en water robuuste delta. Binnen het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Op deze middag wordt verder gesproken over concrete plannen voor 6 belangrijke onderwerpen die bij de eerdere NKWK-dagen zijn geïdentificeerd.

     ·  Lees meer
  • 20 maart 2017 · Locatie: Den Haag · Organisatie: Unie van Waterschappen

   Waterschapsdag

   De Waterschapsdag vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Met o.a. minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra die hun licht laten schijnen op de problematiek van de wateroverlast.


    

     ·  Lees meer
  • 21 maart 2017 · Locatie: Gorinchem · Organisatie: Evenementenhal Gorinchem

   Aqua Nederland Vakbeurs 2017

   De 10e editie van de vakbeurs voor de watertechnologiebranche met gelegenheid om te netwerken, relaties te onderhouden en vakmensen te ontmoeten en informatie uit te wisselen in een sfeervolle omgeving.n.

   De beurs vindt gelijktijdig plaats met de RioleringsVakdagen.

     ·  Lees meer
  • 21 maart 2017 · Locatie: Gorinchem · Organisatie: Evenementenhal Gorinchem

   RioleringsVakdagen 2017

   De vakbeurs voor de rioleringsbranche met gelegenheid om te netwerken, relaties te onderhouden en vakmensen te ontmoeten en informatie uit te wisselen in een sfeervolle omgeving.

   De Rioleringsvakdagen vinden gelijktijdig plaats met de Aqua Nederland Vakbeurs

     ·  Lees meer
  • 22 maart 2017 · Locatie: wereldwijd · Organisatie: UN Water

   Wereld water dag 2017

   Jaarlijkse internationale dag met aandacht voor het belang van water, met dit jaar als thema Water en afvalwater.

     ·  Lees meer
  • 22 maart 2017 · Locatie: Gorinchem · Organisatie: NWP, Water Alliance en Envaqua

   Nationale Watertechnologie Week 2017

   De Nationale Watertechnologie Week vindt dit jaar plaats op 22 en 23 maart. NWP, Water Alliance en ENVAQUA organiseren op deze twee dagen themasessies parallel aan de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem die van 21 t/m 23 maart gehouden wordt. De vakbeurs is jaarlijks dé watertechnologiebeurs in Nederland met meer dan 300 exposanten en bijna 10.000 bezoekers.

     ·  Lees meer
  • 23 maart 2017 · Locatie: Arnhem · Organisatie: Stowa

   Inspectie waterkeringen: overbruggen

   Jaarlijkse kennisdag over het inspecteren van dijken, inclusief bedrijvenmarkt. Over de praktijk, ervaring delen met collega’s en kennis opdoen met als thema ‘overbruggen.

     ·  Lees meer
  • 24 maart 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: Stichting Water

   Water en klimaat

   Middagseminar over water en klimaat met aandacht voor de  relatie tussen het gebruik van de bodem, de waterhuishouding en de ontwikkeling van het klimaat. Na inleiders als Tsjechische professor Jan Pokorny (University Prague) en hoogleraar Han Dolman (VU Amsterdam) is er een afsluitende discussie.

     ·  Lees meer
  • 28 maart 2017 · Locatie: Berlijn · Organisatie: Messe Berlin

   Wasser Berlin

   Wasser Berlin International is Germany’s specialized, international marketing platform for water.
   The exhibition hall layout at WBI is planned after the water cycle. This 360° concept makes it easier for visitors to find their way around the exhibition site. It also symbolizes the principle of sustainability and emphasizes that the trade fair features products, services and solutions for the entire water management sector.

     ·  Lees meer
  • 28 maart 2017 · Locatie: Johannesburg (SA) · Organisatie: Terrapinn Pty Ltd

   The Water Show Africa

   Conference and exhibition for water professionals to discover the latest services and innovation to improve the delivery of water infrastructure and efficiency in service supply. African water boards, utilities, operators, government, major end-users and investors come to meet new partners that can help them achieve their goals. 

     ·  Lees meer
  • 28 maart 2017 · Locatie: Orlando (USA) · Organisatie: Water Quality Association

   WQA Convention & Exposition

   he WQA Convention & Exposition is an all-encompassing event connecting the drinking water treatment industry's technologies, know-how, education, training, networking and business opportunities with industry professionals in one convenient and cost-effective location.

     ·  Lees meer
  • 30 maart 2017 · Locatie: Den Bosch · Organisatie: Sense BV

   Waterinfodag

   De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities.

   De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden (waterschappen, gemeenten, provincies, Rijk), bedrijven, waterleidingbedrijven, kennisorganisaties en onderwijs die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector:  informatie/ICT/Geo-deskundigen, data-inwinners en -beheerders; gebruikers van data en informatiesystemen, project-, programma- en procesmanagers.

     ·  Lees meer
 • April
  • 4 april 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: KWA bedrijfsadviseurs

   Waterbehandeling voor stoomketels

    Opfrisbijeenkomst (gratis) over waterbehandeling voor iedereen die te maken heeft met de (chemische) behandeling van ketelwater en condensaatsystemen.

     ·  Lees meer
  • 5 april 2017 · Locatie: Zagreb (Croatia) · Organisatie: Zagrebacki Velesajam

   Interklima

   leading Croation international fair on heating, cooling, air-conditioning and drinking water treatment equipment.

     ·  Lees meer
  • 6 april 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares

   Emissie symposium water 2017

   Jaarlijks symposium over de laatste ontwikkelingen op het gebied van emissieregistratie en van recente projecten waarbij emissies een belangrijke rol spelen. Het programma bestaat uit een aantal plenaire lezingen in de ochtend, en workshops in de middag. Onderwerpen van de workshops zijn onder meer diergeneesmiddelen, erfafspoeling, riooloverstorten, bronnenanalyse, normoverschrijdende stoffen.

     ·  Lees meer
  • 6 april 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: IWC

   Water and sanitation safety planning and extreme weather events

   pan-European symposium on the response to extreme events and the development and implementation of water safety plans (WSP) and sanitation safety plans (SSP) as recommended by the World Health Organization. Cross-cutting topics will be addressed by climate, health and water researchers and practitioners. Working languages of the symposium are English and Russian.

     ·  Lees meer
  • 10 april 2017 · Locatie: Bilthoven · Organisatie: RIVM en InfoMil

   Zicht op zeer zorgwekkende stoffen

   een workshop over informatie uitwisseling over Zeer Zorgwekkende Stoffen. De workshop is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water.

     ·  Lees meer
  • 11 april 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: Amsterdam Water Science, Rijkswaterstaat, KNMI en staf Deltacommissaris

   NKWK conferentie 2017: water & klimaat

   Kennisconferentie over de resultaten van het Nationaal kennis- en innovatieprogramma Water en klimaat (NKWK) met speciale aandacht voor de relatie tussen onderzoek en praktijkproeven.

     ·  Lees meer
  • 11 april 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: Duurzaam Gebouw

   Building Holland 2017

   Integrale vakbeurs voor de bouw- en vastgoedsector die in 2017 in het teken staat van innovatie en vernieuwing. Het thema is (Re)Building the Future: Samen bouwen aan de toekomst van Nederland. De vakbeurs belicht de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed.

     ·  Lees meer
  • 12 april 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Stowa

   Nieuwe Sanitatie: Ontwikkelingen in Nederland

   Jaarlijkse platformdag over nieuwe vormen van sanitatie in Nederland met een overzicht van de lopende projecten en initiatieven in Nederland en inventariseren we de huidige kennisvragen op het gebied van maatschappelijke aspecten, doelstellingen circulaire economie, en rollen en taken van ketenpartijen.

     ·  Lees meer
  • 12 april 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: KWA bedrijfsadviseurs

   Waterbehandeling voor stoomketels

   Opfrisbijeenkomst (gratis) over waterbehandeling voor iedereen die te maken heeft met de (chemische) behandeling van ketelwater en condensaatsystemen.

     ·  Lees meer
  • 13 april 2017 · Organisatie: Netherlands Water Partnership

   Waterproof

   Derde editie van het evenement van het Partners voor Water programma dat deel uitmaakt van de Internationale Water Ambitie van de overheid. Op het evenement krijgt u volop informatie over het programma Partners voor Water 2015-2021, van tenders tot landenplatforms, van beleid tot ‘best practices’ van collega’s.

     ·  Lees meer
  • 19 april 2017 · Locatie: Bern, Switzerland · Organisatie: Oeschger Centre for Climate Change Research (OCCR)

   2nd European Hail Workshop

   Workshop for researchers studying different aspects of hail and representatives from insurance, business, and agriculture.

   Despite the large damage potential, there is a substantial lack of knowledge about hail climatology and risk, hail forecasting, cloud microphysics, and the relationship between hail probability and climate change.

     ·  Lees meer
 • Mei
  • 4 mei 2017 · Locatie: Bonn, Germany · Organisatie: International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)

   Resilient Cities 2017

     ·  Lees meer
  • 8 mei 2017 · Locatie: Wageningen · Organisatie: Rijkswaterstaat, Stowa en Wageningen Universiteit

   Derde landelijke zoet-zouttweedaagse

   Tweedaagse bijeenkomst voor het delen van kennis over afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting .De vier thema’s zijn: zout water & eten; zout water & economie; zout water & ecologie; zout water & energie.

     ·  Lees meer
  • 29 mei 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: EasyFairs

   World Water Works 2017

   Tweedaagse internationale conferentie en beurs op het gebied van waterbouwkundige werken, toegankelijkheid van havens en vaarwegen, kust- en oeverwerken, brug-, sluis- en tunnelbouw, en de bouw en aanleg van buitengaatse zeehavens.

     ·  Lees meer
  • 29 mei 2017 · Locatie: Den Haag · Organisatie: RIVM

   Land use and water quality, agricultural production and the environment (LuWQ2017)

   Internationale interdisciplinaire conferentie over de effecten van landgebruik en de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater.

     ·  Lees meer
 • Juni
  • 5 juni 2017 · Locatie: Glasgow, Scotland · Organisatie: Conference Partner

   3rd European Climate Change Adaptation Conference

   International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

   ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

     ·  Lees meer
  • 12 juni 2017 · Locatie: Maastricht · Organisatie: Betonvereniging & Belgische Betongroepering

   fibsymposium 2017 - High tech concrete

   Internationaal congres en expositie met prominente specialisten uit de internationale betonwereld, vanuit meer dan 40 landen. Het thema is: High tech concrete: Where technology and engineering meet!

   De Betonvereniging organiseert deze fib-editie in samenwerking met de Belgische Betongroepering en Aachen Universiteit.

     ·  Lees meer
  • 15 juni 2017 · Locatie: Wageningen · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case:  NIOO-daklab.

     ·  Lees meer
  • 19 juni 2017 · Locatie: Corvallis, USA · Organisatie: Oregon State University

   Fish Passage 2017

   7e internationale conferentie over het ontwerp en eco-hydrologie van vispassages. Naast plenaire lezingen, is er mogelijkheid voor netwerken en is er een poster sessie.

   De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, praktijkmensen, financiers en toezichthouders die belang hebben bij de ontwikkelingen van vispassages, rivierherstelwerken en verwijdering van dammen.

    

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Eindhoven · Organisatie: Techniche universiteit Eindhoven

   4th International Symposium on Shallow Flows

   Internationaal symposium over hydraulica voor academici en onderzoeksinstituten.

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Lyon (France) · Organisatie: Deltares, in cooperation with the local French consortium of scientists, policy makers and consultants coordinated by BRGM

   AquaConSoil 2017

   The 14th International AquaConSoil Conference will focus on sustainable use and management of soil, sediment and water resources.
   AquaConSoil2017 will take place in the Convention Centre in Lyon, classed as a UNESCO world heritage site and will host delegates from research institutes and universities, governmental and consultant organisations and from industry.

   AquaConSoil is organized by Deltares, in cooperation with the local French consortium of scientists, policy makers and consultants coordinated by BRGM.

   Call for abstracts

     ·  Lees meer
 • Augustus
  • 27 augustus 2017 · Locatie: Stockholm, Zweden  · Organisatie: Stockholm International Water Institute (SIWI)

   International World Water Week 2017

   Jaarlijkse internationale conferentie waar de mondiale watersector de mondiale watervraagstukken en de voortgang van de UN Agenda 2030 (sustainable development goal 6 on water) bespreekt. Dit jaar is het thema: water en afvalwater.

     ·  Lees meer
 • September
  • 19 september 2017 · Locatie: Enschede of Amsterdam · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Marine dak of Ecopannen.

     ·  Lees meer
 • Oktober
  • 4 oktober 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: Easyfairs

   Pumps & Valves

   Na drie edities wordt de community van Pumps & Valves alsmaar groter en groter. Het event bewijst zich dan ook steeds meer als het ‘must attend’ niche event. Zo is er niet alleen een groei in de bezoekersaantallen, maar naast bezoekers uit de procesindustrie maken ook bezoekers uit het watersegment en de maritiem & offshore een opmars naar de beurs. Deelnemers geven aan met hun deelname klantenrelaties te willen onderhouden en prospects te ontmoeten. Bezoekers bevestigen dit door te zeggen te willen netwerken met de voor hun bekende alsook nieuwe bedrijven. Daarnaast komen ze om trends en ontwikkelingen uit de markt en innovaties te zien.

     ·  Lees meer
  • 5 oktober 2017 · Locatie: Bleiswijk · Organisatie: LTO Glaskracht Nederland

   Waterevent

   Jaarlijkse bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw waar de laatste stand van zaken over o.a. de mogelijkheden van zuiveringstechnieken worden besproken. Op 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. 

     ·  Lees meer
  • 9 oktober 2017 · Locatie: Leeuwarden · Organisatie: Wetsus

   Wetsus congress 2017

   Jaarlijks internationaal congres van het watertechnologisch onderzoeksinstituut Wetsus. Het thema van dit jaar is Synergy in research and innovation.

    

     ·  Lees meer
  • 11 oktober 2017 · Locatie: Nijkerk · Organisatie: NSTT

   No-Dig Event 2017

   De NSTT organiseert in 2017 voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event. Natuurlijk wordt deze lustrumeditie een bijzondere. Een nog ruimere binnen- en buitenbeurs, met meer demonstraties, spannende wedstrijden en een aantrekkelijk en informatief programma in de Inlooptheaters. Ook de uitreiking van de NSTT No-Dig award vindt plaats en elke dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Dit mag u niet missen!

     ·  Lees meer
  • 30 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam, Netherlands Water Partnership (NWP), International Water Conferences (IWC)

   AIWW conferentie 2017

   Tweejaarlijks internationale conferentie, als onderdeel van de Amsterdam International Water Week, over de mondiale risico’s, uitdagingen, kansen voor water management. Dit jaar voor het eerst met concrete ‘lab cases‘ die door experts besproken gaan worden en een doorbraak moeten gaan betekenen op het gebied van circulaire economie.

   De conferentie valt samen met de watertechnologie vakbeurs Aquatech Amsterdam.

     ·  Lees meer
  • 31 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam

   Aquatech Amsterdam

   Aquatech Amsterdam is Aquatech’s meest toonaangevende beurs voor de waterindustrie. Meer dan 19,000 watertechnologie professionals en 850 exposanten ontmoeten elkaar hier.

   De beurs maakt deel uit van Amsterdam International water week,en vindt gelijktijdig plaats met andere evenementen zoals de AIWW-conference en de Floodex beurs.

     ·  Lees meer
 • November
  • 2 november 2017 · Organisatie: Delta commissaris

   Nationaal Deltacongres 2017

   Jaarlijkse  bijeenkomst van ’deltacommunity’ die betrokken is bij de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma. Het programma biedt de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en te netwerken.

    

     ·  Lees meer
  • 19 november 2017 · Locatie: wereldwijd · Organisatie: World toilet organisation

   Wereld toilet dag 2017

   Jaarlijkse internationale dag met aandacht voor het belang van sanitatie.

     ·  Lees meer
  • 23 november 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Polderdak.

     ·  Lees meer