Gerelateerde berichten

Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Bijeenkomst over instrumenten voor het kwantificeren van de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur,

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies, rekening houdend met de te verwachte veranderingen in het klimaat? Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert.

De huidige instrumenten om de effecten te bepalen, zijn toe aan verbetering, dan wel vernieuwing. Belangrijke redenen daarvoor zijn veranderde klimatologische omstandigheden en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Voor het berekenen van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten worden methodes gebruikt die gebaseerd zijn op oude, niet-reproduceerbare berekeningen met verouderde weergegevens uit de jaren 1950-1980.

Voor het bepalen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op terrestrische natuur zijn verschillende methoden beschikbaar. Ook deze methoden zijn gebaseerd op verouderde kennis en waarnemingen en dus verre van optimaal.


(Waterforum Online)