Gerelateerde berichten

Inspiratie café Onze relatie met Water

Inspiratiecafé voor gedreven mensen die elkaar kunnen ontmoeten rond het thema Onze relatie met water.

LEF Future Center van RWS organiseert het inspiratiecafé WATER om gedreven mensen van bedrijfsleven, overheid en andere geïnteresseerden bij elkaar te brengen rond het thema Onze relatie met Water.

Deze LEF inspiratie café’s zijn regelmatig terugkerende ontmoetingsmomenten die gaan over topics die mensen bezighouden en boeien.

De bijeenkomst vindt plaats op 7 juli 2017 aanstaande, van 16.00 uur tot 19.30 uur in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat, locatie Westraven te Utrecht. De bijeenkomst gaat van start met een actieve kennismaking waarna om 16.30 uur de keuze openstaat verschillende workshops, debat- en dialoog- ontmoetingen bij te wonen.

Het definitieve programma zult u, wanneer u heeft laten weten te komen, een week vooraf het Café ontvangen. De deelname staat open voor een breed publiek. Uniek voor dit inspiratie café is dat ook kinderen die voelen voor het bewuster om gaan met water van harte welkom zijn! Maar ook beleidsmakers, waterbeheerders, recreanten, onderzoekers, adviseurs, deskundigen op verschillende vakgebieden als filosofie, biologie, watersport, schippers, en zee en oceaan geïnteresseerden geven we kans elkaar te ontmoeten.


(Waterforum Online)