Agenda

 • Mei
  • 3 mei 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Dispuut Watermanagement, TU Delft

   Hidden Water Symposium

   Hoeveel water verbruiken we echt? Een groot deel van onze waterconsumptie vindt plaats in het buitenland tijdens de productieprocessen van het voedsel en grondstoffen die deel uitmaken van ons dagelijks leven water. In de Water footprint wordt dit virtuele waterverbruik tot uitdrukking gebracht. Centrale vraag op het jaarlijkse water symposium van het Dispuut Watermanagement van de TU Delft is: "What is the potential of the virtual water concept to impact the way we think about water and its future?"

     ·  Lees meer
  • 4 mei 2017 · Locatie: Bonn, Germany · Organisatie: International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)

   Resilient Cities 2017

   International conference on current and pressing issues for urban resilience and adaptation to climate change such as climate-related health risks, internal displacement and forced migration, and risk transfer and insurance as they represent serious challenges where further attention and support is needed. 

     ·  Lees meer
  • 8 mei 2017 · Locatie: Wageningen · Organisatie: Rijkswaterstaat, Stowa en Wageningen Universiteit

   Derde landelijke zoet-zouttweedaagse

   Tweedaagse bijeenkomst voor het delen van kennis over afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en, daarmee samenhangend, de toenemende verzilting .De vier thema’s zijn: zout water & eten; zout water & economie; zout water & ecologie; zout water & energie.

     ·  Lees meer
  • 12 mei 2017 · Locatie: hele land · Organisatie: alle waterkoepels

   Week van Ons Water

   Startdatum van de nationale week van het water met talloze leerzame wateractiviteiten door het hele land om ons water beter te leren kennen en te beleven. Het evenement loopt tot 21 mei.

   Twee maal per jaar organiseren de waterpartners een Week van Ons Water. In het voorjaar is het thema schoon water en in het najaar waterveiligheid en wateroverlast. Dan kun je bij jou in de buurt kijken waar er wordt gewerkt aan ons water. En wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en wateroverlast tegen te gaan.

     ·  Lees meer
  • 12 mei 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks

   Circulair met fosfaat

   Symposium over fosfaatrecycling waar Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën willen aanreiken aan schrijvers van lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie.

     ·  Lees meer
  • 15 mei 2017 · Locatie: Utrecht · Organisatie: Unie van Waterschappen

   Dag van de omgevingswet voor waterschappen

   Bijeenkomst van de Unie van Waterschappen om samen met de waterschappen tot een gezamenlijke aanpak te komen voor de invoering van de Omgevingswet, met ruimte voor regionale verschillen. De dag staat in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen om zo elkaars expertises slim te benutten.

     ·  Lees meer
  • 20 mei 2017 · Locatie: IJsseloog, Ketelhaven · Organisatie: Rijkswaterstaat

   Open dag baggerspeciedepot IJsseloog

   RWS organiseert op 20 mei een open dag op baggerspeciedepot IJsseloog. Op deze dag krijgt u uitleg over de toekomstige werkzaamheden op IJsseloog en over het baggerspeciedepot zelf.

     ·  Lees meer
  • 23 mei 2017 · Locatie: Utrecht · Organisatie: Hoogwaterbeschermingsprogramma

   Dijkwerkersdag

   De jaarlijkse bijeenkomst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor waterbouwers die werken aan dijken. Dit jaar is het thema: samenwerken aan innovaties.

   Check www.dijkwerkersdag.nl (vanaf begin april beschikbaar) 

     ·  Lees meer
  • 29 mei 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: EasyFairs

   World Water Works 2017

   Tweedaagse internationale conferentie en beurs op het gebied van waterbouwkundige werken, toegankelijkheid van havens en vaarwegen, kust- en oeverwerken, brug-, sluis- en tunnelbouw, en de bouw en aanleg van buitengaatse zeehavens.

     ·  Lees meer
  • 29 mei 2017 · Locatie: Den Haag · Organisatie: RIVM

   Land use and water quality, agricultural production and the environment (LuWQ2017)

   Internationale interdisciplinaire conferentie over de effecten van landgebruik en de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater.

     ·  Lees meer
 • Juni
  • 1 juni 2017 · Locatie: Vlissingen · Organisatie: HZ Delta Academy en Rijkswaterstaat

   Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta

     ·  Lees meer
  • 5 juni 2017 · Locatie: Glasgow, Scotland · Organisatie: Conference Partner

   3rd European Climate Change Adaptation Conference

   International conference on well-designed climate adaptation actions with wide benefits for health, economy and biodiversity, and synergies with climate mitigation.

   ECCA 2017 will build upon the achievements of ECCA 2013 in Hamburg and ECCA 2015 in Copenhagen, which emphasised research-policy-practice links and the emerging adaptation services offered by businesses.

     ·  Lees meer
  • 12 juni 2017 · Locatie: Maastricht · Organisatie: Betonvereniging & Belgische Betongroepering

   fibsymposium 2017 - High tech concrete

   Internationaal congres en expositie met prominente specialisten uit de internationale betonwereld, vanuit meer dan 40 landen. Het thema is: High tech concrete: Where technology and engineering meet!

   De Betonvereniging organiseert deze fib-editie in samenwerking met de Belgische Betongroepering en Aachen Universiteit.

     ·  Lees meer
  • 15 juni 2017 · Locatie: Wageningen · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case:  NIOO-daklab.

     ·  Lees meer
  • 19 juni 2017 · Locatie: Amersfoort · Organisatie: Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL

   Nationaal congres sanitaire technieken

   Middag congres over sanitaire technieken dat aansluit op het TVVL-jaarthema Water. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij het unieke simulatiemodel Simdeum. Kunnen we flexibeler omgaan met verschillende douches in een hotel en tot aan de hotelkamer de rekenregels gebruiken?

     ·  Lees meer
  • 19 juni 2017 · Locatie: Corvallis, USA · Organisatie: Oregon State University

   Fish Passage 2017

   7e internationale conferentie over het ontwerp en eco-hydrologie van vispassages. Naast plenaire lezingen, is er mogelijkheid voor netwerken en is er een poster sessie.

   De conferentie is bedoeld voor onderzoekers, praktijkmensen, financiers en toezichthouders die belang hebben bij de ontwikkelingen van vispassages, rivierherstelwerken en verwijdering van dammen.

    

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Eindhoven · Organisatie: Techniche universiteit Eindhoven

   4th International Symposium on Shallow Flows

   Internationaal symposium over hydraulica voor academici en onderzoeksinstituten.

     ·  Lees meer
  • 26 juni 2017 · Locatie: Lyon (France) · Organisatie: Deltares, in cooperation with the local French consortium of scientists, policy makers and consultants coordinated by BRGM

   AquaConSoil 2017

   The 14th International AquaConSoil Conference will focus on sustainable use and management of soil, sediment and water resources.
   AquaConSoil2017 will take place in the Convention Centre in Lyon, classed as a UNESCO world heritage site and will host delegates from research institutes and universities, governmental and consultant organisations and from industry.

   AquaConSoil is organized by Deltares, in cooperation with the local French consortium of scientists, policy makers and consultants coordinated by BRGM.

   Call for abstracts

     ·  Lees meer
 • Juli
  • 6 juli 2017 · Locatie: Vught · Organisatie: Waterschap Aa en Maas

   Blues in the marshes

   Internationaal congres voor het delen van kennis over hydrologie en waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling, met specifieke aandacht voor de zeldzame vlinder, het pimpernelblauwtje.

     ·  Lees meer
 • Augustus
  • 27 augustus 2017 · Locatie: Stockholm, Zweden  · Organisatie: Stockholm International Water Institute (SIWI)

   International World Water Week 2017

   Jaarlijkse internationale conferentie waar de mondiale watersector de mondiale watervraagstukken en de voortgang van de UN Agenda 2030 (sustainable development goal 6 on water) bespreekt. Dit jaar is het thema: water en afvalwater.

     ·  Lees meer
 • September
  • 19 september 2017 · Locatie: Enschede of Amsterdam · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Marine dak of Ecopannen.

     ·  Lees meer
 • Oktober
  • 4 oktober 2017 · Locatie: Rotterdam · Organisatie: Easyfairs

   Pumps & Valves

   Na drie edities wordt de community van Pumps & Valves alsmaar groter en groter. Het event bewijst zich dan ook steeds meer als het ‘must attend’ niche event. Zo is er niet alleen een groei in de bezoekersaantallen, maar naast bezoekers uit de procesindustrie maken ook bezoekers uit het watersegment en de maritiem & offshore een opmars naar de beurs. Deelnemers geven aan met hun deelname klantenrelaties te willen onderhouden en prospects te ontmoeten. Bezoekers bevestigen dit door te zeggen te willen netwerken met de voor hun bekende alsook nieuwe bedrijven. Daarnaast komen ze om trends en ontwikkelingen uit de markt en innovaties te zien.

     ·  Lees meer
  • 5 oktober 2017 · Locatie: Bleiswijk · Organisatie: LTO Glaskracht Nederland

   Waterevent

   Jaarlijkse bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw waar de laatste stand van zaken over o.a. de mogelijkheden van zuiveringstechnieken worden besproken. Op 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht hun restwaterstromen te zuiveren. 

     ·  Lees meer
  • 9 oktober 2017 · Locatie: Leeuwarden · Organisatie: Wetsus

   Wetsus congress 2017

   Jaarlijks internationaal congres van het watertechnologisch onderzoeksinstituut Wetsus. Het thema van dit jaar is Synergy in research and innovation.

    

     ·  Lees meer
  • 11 oktober 2017 · Locatie: Nijkerk · Organisatie: NSTT

   No-Dig Event 2017

   De NSTT organiseert in 2017 voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event. Natuurlijk wordt deze lustrumeditie een bijzondere. Een nog ruimere binnen- en buitenbeurs, met meer demonstraties, spannende wedstrijden en een aantrekkelijk en informatief programma in de Inlooptheaters. Ook de uitreiking van de NSTT No-Dig award vindt plaats en elke dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Dit mag u niet missen!

     ·  Lees meer
  • 12 oktober 2017 · Organisatie: ICT Group

   ICT water en procesautomatisering congres 2017

   Jaarlijks congres op het gebied van procesautomatisering was speciaal gericht op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Met veel parallel sessies op het gebied van ontwerp & beheer, producten & oplossingen en projecten.
   Het congres is bedoeld voor medewerkers van waterschapen, drinkwaterbedrijven, gemeenten of ingenieurs- adviesbureaus die te maken hebben met procesautomatisering.

     ·  Lees meer
  • 26 oktober 2017 · Locatie: Leuven, België · Organisatie: Aquarama/FCO Media

   Aquarama 2017

     ·  Lees meer
  • 30 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam, Netherlands Water Partnership (NWP), International Water Conferences (IWC)

   AIWW conferentie 2017

   Tweejaarlijks internationale conferentie, als onderdeel van de Amsterdam International Water Week, over de mondiale risico’s, uitdagingen, kansen voor water management. Dit jaar voor het eerst met concrete ‘lab cases‘ die door experts besproken gaan worden en een doorbraak moeten gaan betekenen op het gebied van circulaire economie.

   De conferentie valt samen met de watertechnologie vakbeurs Aquatech Amsterdam.

     ·  Lees meer
  • 31 oktober 2017 · Locatie: Amsterdam · Organisatie: RAI Amsterdam

   Aquatech Amsterdam

   Aquatech Amsterdam is Aquatech’s meest toonaangevende beurs voor de waterindustrie. Meer dan 19,000 watertechnologie professionals en 850 exposanten ontmoeten elkaar hier.

   De beurs maakt deel uit van Amsterdam International water week,en vindt gelijktijdig plaats met andere evenementen zoals de AIWW-conference en de Floodex beurs.

     ·  Lees meer
 • November
  • 2 november 2017 · Organisatie: Delta commissaris

   Nationaal Deltacongres 2017

   Jaarlijkse  bijeenkomst van ’deltacommunity’ die betrokken is bij de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma. Het programma biedt de gelegenheid om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en te netwerken.

    

     ·  Lees meer
  • 19 november 2017 · Locatie: wereldwijd · Organisatie: World toilet organisation

   Wereld toilet dag 2017

   Jaarlijkse internationale dag met aandacht voor het belang van sanitatie.

     ·  Lees meer
  • 23 november 2017 · Locatie: Delft · Organisatie: Stowa

   Meten en monitoren groenblauwe daken

   Serie bijeenkomst plaats van de Community of practice met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren van begroeide daken. Specifieke case: Polderdak.

     ·  Lees meer