Gerelateerde berichten

Evides Industriewater

  • Postbus 4472
  • 3006 AL
  • Rotterdam
  • Nederland

  • E-mail: sales@evides.nl
  • Website: http://www.evides.nl
  • Tel. +31 (0)10-2935172
  • Fax. +31 (0)10 - 2935980
 
Evides Industriewater is een dochteronderneming van Evides N.V., het drinkwaterbedrijf in Zeeland, Zuid-Holland Zuid en de Brabantse Wal. Als toonaangevende leverancier van waterdiensten aan de industrie in de Benelux en Duitsland, is Evides Industriewater verantwoordelijk voor de productie en levering van industriewater, gedemineraliseerd water en landbouwwater. Daarnaast bezit en beheert Evides Industriewater diverse industriĆ«le en huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Evides realiseert deze installaties op basis van  DBFO-contracten, waarbij Evides verantwoordelijk is voor alle stadia, van realisatie van de installatie tot en met onderhoud en langjarige bedrijfsvoering.
 

Downloads:
Trefwoorden:
Waterzuivering, Membraanfiltratie, Ionenwisselaars, Industriële installaties, Drinkwatervoorziening, Afvalwaterbehandeling, afvalwaterzuivering, Proceswater, Industriewater, waterhergebruik, effluent