Gerelateerde berichten

HKV lijn in water

  • Postbus 2120
  • 8203 AC
  • Lelystad
  • Nederland

  • E-mail: info@hkv.nl
  • Website: http://www.hkv.nl
  • Tel. +31 (0)320 294242
  • Fax. +31 (0)320 253901
 

HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid
HKV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van water en veiligheid. Ongeveer de helft van ons werk voeren we uit in opdracht van waterschappen en provincies, de andere helft in opdracht van Rijkswaterstaat, Deltares, in het buitenland en bij overige opdrachtgevers. HKV opereert vanuit een aantal adviesgroepen, te weten veiligheid en crisisbeheersing, rivieren, kusten en delta’s en waterbeheer en informatie.

Sinds de oprichting in 1995 is het bureau gegroeid tot een huidige omvang van circa 65 mede-werkers, verspreid over vestigingen in Lelystad en Delft. HKV richt zich op kennisintensieve onderwerpen in het waterbeheer en op het gebied van veiligheid, zowel op het technische- als het procesmatige vlak. 

Het beleid is erop gericht door middel van onderzoek en ontwikkeling het kennisniveau op een hoog peil te houden. Circa 10% van de middelen wordt gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling, als onder¬deel waarvan onder andere doorlopend drie mede¬werkers ‘in huis’ hun promotiewerk ver¬richten en wordt bijgedragen aan het publiek-private onderzoeksprogramma FloodControl IJkdijk.

 

Video: //
Trefwoorden:
Watermanagement, Waterkeringen, Waterbeheer, Remote Sensing, Opleidingen, Ingenieursbureaus, Grondwater, GIS (Geografische Informatie Systemen), Gespecialiseerd advies, Advisering