Gerelateerde berichten

VISSER waterbeheer

 • de Beeringen 22
 • 6681JH
 • Bemmel
 • Nederland

 • E-mail: steven@visserwaterbeheer.com
 • Website: www.visserwaterbeheer.com
 • Tel. +31 6 21206760
 • Fax.
 
‘Waterbeheer is zorgen voor droge voeten en schoon water, nu en in de toekomst. Waterbeheer is oog hebben voor de interactie tussen de watergebonden economie, waterveiligheid, ecologie en waterkwaliteit. Waterbeheer is samenwerken. Ik vind het een prachtig vak, waarbij techniek, innovatie en traditie hand in hand gaan.’

Ruim 15 jaar ervaring in waterbeheer
Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur in het waterbeheer, zowel in Nederland als in het buitenland. In totaal heb ik meer dan 15 jaar ervaring in waterbeheerprojecten in binnen- en buitenland (Kyrgyzstan, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Trinidad & Tobago). Ik werk met name voor regionale- en nationale overheden, zoals ministeries, provincies en waterschappen.
 
Mijn expertise
 • Project- en procesmanagement van (complexe) waterbeheerprojecten, o.a. Deltaplan en Kaderrichtlijn Water. 
 • Beleidsadvisering aan regionale- en nationale overheden gericht op water governance, waterkwaliteit, integraal waterbeheer, waterveiligheid en evacuatie.
 • Begeleiding van groepen, workshops en bijeenkomsten, waarbij overheden, niet-overheden en belangenbehartigers willen samenwerken.
 • Technisch adviseur gericht op integraal waterbeheer, hydrologie, waterkwantiteit, irrigatie, drainage, waterveiligheid. 
 

Video: //
Downloads:
Trefwoorden:
Waterschappen, Watermanagement, Waterbeheer, Ruimtelijke Ordening - Interactieve planvorming, Overheid, Organisaties, Oppervlaktewaterinname, Ingenieursbureaus, Freelancers, Advies- en ontwerpbureaus