Columns

Welkom op het platform voor columnisten van Waterforum Online. Hier vindt u een uiteenlopend aanbod van columns voor en door waterprofessionals. Waterforum is altijd op zoek naar columnisten die met een kwinkslag of een prikkelende invalshoek anderen aan het denken kunnen zetten. Columnisten-in-spé kunnen contact opnemen met de redactie (redactie@waterforum.net / 015-3617433).

Filter op onderwerp:
 • 31 maart 2016

  ‘Laten we met elkaar laten zien hoe goed we nu eigenlijk zijn'

  Op 25 mei is de WaterCampus in Leeuwarden de locatie voor Water Tech Fest: een internationale ontmoetingsplaats voor start-ups, scale-ups en investeerders die zich richten op watertechnologie, crossovers in de olie en gas, food, delta, cleantech en energie. Dat gebeurt in het kader van Startup Fest Europe, een grote startbijeenkomst en een hele serie evenementen gegroepeerd rond thema’s waar Nederland goed in is. Nederland vervult in de eerste helft van 2016 het EU-voorzitterschap en heeft daarbij innovatie tot een van de hoofdthema’s gemaakt. Constantijn van Oranje geeft samen met Jim Stolze (oprichter TEDxAmsterdam) leiding aan Startup Fest Europe. Hij benadrukt in deze blog dat Water Tech Fest een lakmoesproef is: ‘Laten we met elkaar laten zien hoe goed we nu eigenlijk zijn.’  ·  Lees meer

 • 23 februari 2016

  Jac van Tuijn: “Tijd voor meer aandacht voor watertechnologie en waterbouw”

  Hoe staat het met de watersector? Oud-hoofdredacteur Jac van Tuin blikt ter gelegenheid van de 700e nieuwsbrief terug op 15 jaar waterjournalistiek. Mooie herinneringen, maar ook verwondering over de ontwikkelingen. Waar blijft een uitgewerkte toekomstvisie op het hoofdwatersysteem?   ·  Lees meer

 • 1 februari 2016

  Waterschap zoekt nieuwe vormen van inspraak

  Erik van Lith, lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap de Dommel, beschrijft in zijn column hoe het waterschap naar nieuwe vormen van inspraak zoekt om de afstand tussen waterschap en belanghebbenden te verkleinen. De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing waar hij deel van uitmaakt, komt met voorstellen over de manier waarop bestuursleden van het waterschap een meer zichtbare rol kunnen spelen.   ·  Lees meer

 • 12 oktober 2015

  Handhaving op lozing afvalwater aanpakken

  Fractievoorzitter Frank Duut van 50Plus in Drenthe begrijpt niet dat de provincie het lozingswater van bedrijven niet controleert. Dat kan volgens hem tot grote risico’s leiden voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Daarom pleit hij in bijgaande column voor strengere handhaving.   ·  Lees meer

 • 1 oktober 2015

  Investeren in energie uit afvalwater

  Duurzaamheid, kringlopen en innovatie. Mooie woorden, die in de wereld van het waterschap volop worden gebruikt. Mooie woorden die zonder er vorm en inhoud aan te geven van geen betekenis blijken te zijn. Gelukkig zijn er volop kansen bij het waterschap om deze mooie woorden concreet te vertalen, onder andere bij een andere aanpak van de zuivering van afvalwater, stelt Erik van Lith, lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel.  ·  Lees meer

 • 14 september 2015

  Column Wim van Vierssen: De blauwe trui

  De directeur van het KWR Watercycle Research Institute stelt in zijn column dat het hoog tijd wordt voor een aanscherping van de strategie van de Topsector Water. “Meer idee, meer informed strategy en focus, focus, focus. En minder vergaderen ook”, aldus Wim Van Vierssen   ·  Lees meer