Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Waterforum Online besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Waterforum Online, of met de tijdelijke onmogelijkheid om WaterForum Online te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Waterforum Online verkregen is.

Onderdelen op de website die met het woord 'advertentie' zijn gemarkeerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie en de uitgever nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie die daar wordt aangeboden.

Een bezoeker van Waterforum Online mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Novaforum Media (ook niet via een eigen netwerk).

De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Deze site bevat links naar andere websites. Novaforum Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.