Discussieforum

Welkom op het discussieforum van Waterforum Online. Op deze pagina's willen wij opiniestukken, ingezonden brieven en commentaren plaatsen over actuele onderwerpen in de watersector. Wij willen u ook van harte uitnodigen om een bijdrage te leveren. De geplaatste artikelen zijn geheel voor de verantwoording van de auteurs. De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud c.q. strekking van de geplaatste artikelen. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten.

Filter op onderwerp:
 • 1 juli 2016

  Minister schuift problemen zoetwatervoorziening voor zich uit

  Minder dan een tienduizendste van al het water op aarde is zoet oppervlaktewater. 
  Van dit water in rivieren en meren is veel leven en welvaart afhankelijk. 
  Niets is waardevoller dan de kwaliteit, behoud en toename van dit milieu. 
  Vanwege de aanvoer van zoet water, in combinatie met voedselrijkdom, leeft een groot deel van de wereldbevolking in de delta’s. 
  In Nederland worden zoetwatertekorten en verzilting problematisch. 
  De Adviesgroep Borm & Huijgens verklaart hoe men in hemelsnaam in de delta van de grote rivieren last kan krijgen van zoetwaterschaarste.  ·  Lees meer

 • 22 juni 2016

  Waterschapsenergie: elk waterschap voor zich of als collectief?

  De waterschappen hebben stevige ambities om energieneutraal te worden. In een Green Deal hebben de waterschappen afgesproken om in 2020 40% van hun energiebehoefte zelf op te wekken. Inmiddels zijn ze hard op weg om die doelstelling te behalen. Dit voorjaar is in een nieuwe Green Deal afgesproken om te werken aan energieneutraliteit. Wat betekent deze ambitie voor de waterschappen?  ·  Lees meer

 • 2 juni 2016

  Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020

  Het plan Sluizen gaat primair over de veiligheid van de bewoners van de regio Rotterdam - Dordrecht. Daarnaast biedt het plan ook enorme kansen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw en ontwikkeling van waternatuur in de Zuidwestelijke delta. Op 16 juni staat plan Sluizen weer op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu.
     ·  Lees meer

 • 17 mei 2016

  Burgers aan zet bij wateropgaven Smart Society

  Een ‘Smart Society’ is een samenleving waarin de kwaliteit van leven verbetert wordt met innovaties. Inzichten schrijden voort en dagelijks komen er nieuwe toepassingen bij. Dat kan leiden tot beperking van wateroverlast, waterbesparing en verbetering van de waterkwaliteit. Voorwaarde is wel dat burgers zelf het initiatief nemen.  ·  Lees meer

 • 23 maart 2016

  Klimaatcommissaris kan naleven Energieakkoord afdwingen

  Als Nederland zijn nationale en internationale klimaatdoelstellingen wil halen, moeten we de nationale inspanningen veel strakker regisseren. Dat betreft ook de waterschappen als energieproducent. Wij pleiten voor minder vrijblijvendheid door heldere doelen vast te stellen in combinatie met dwingende instrumenten. Een Klimaatcommissaris kan hier leiding aan geven.   ·  Lees meer

 • 7 maart 2016

  Pleidooi voor containertransferium Antwerpen

  De Westerschelde houdt de gemoederen bezig. Betrokken instanties, met schijnbaar tegengestelde belangen, staan al jaren tegenover elkaar. Het resultaat is dat de Antwerpse haven, de stad, de natuurbelangen, de waterveiligheid en de agrarische sector geweld wordt aangedaan. Tijdens de internationale conferentie World Water Works op 23 en 24 maart staat de Scheldeproblematiek op de agenda. Het is tijd voor een duurzame integrale visie. Een containertransferium in de riviermond betekent win-win voor iedereen, stelt Adviesgroep Borm & Huijgens.  ·  Lees meer