Voorkomen recente wateroverlast is complex en vereist integrale benadering

De afgelopen weken werden het Zuiden en Oosten in Nederland getroffen door hevige buien en rivieren en beken die buiten hun oevers traden. De schade wordt nog opgemaakt, maar zal zonder meer miljoenen euro’s bedragen. Getrof... Lees meer

Nieuws


 • 22 juni 2016 - Nieuws
  Van afvalwater naar Chanel no. 5

  De wereld van afvalwaterzuivering is volop in beweging! Zes partijen, te weten Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2-managers, Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekscentrum B-WARE en Alterra Wageningen-UR, vinden elkaar in het innovatieve project Aquafarm.

 • 22 juni 2016 - Discussieforum
  Waterschapsenergie: elk waterschap voor zich of als collectief?

  De waterschappen hebben stevige ambities om energieneutraal te worden. In een Green Deal hebben de waterschappen afgesproken om in 2020 40% van hun energiebehoefte zelf op te wekken. Inmiddels zijn ze hard op weg om die doelstelling te behalen. Dit voorjaar is in een nieuwe Green Deal afgesproken om te werken aan energieneutraliteit. Wat betekent deze ambitie voor de waterschappen?

 • 22 juni 2016 - Nieuws
  Nederlandse start-ups bieden drijvende ontwikkelingshulp

  Inzet op lokaal ondernemen. Op 14 juni 2016 hebben de start-ups FlexBase en Urban Wetlands een samenwerkingsovereenkomst getekend met een  projectontwikkelaar uit Bangladesh. Onder de naam Amphidesh gaan zij gedrieën verder om de problematiek in het land te lijf te gaan en daartoe gezamenlijk een onderneming op te richten in Bangladesh.

 • 22 juni 2016 - Nieuws
  Overstroomik, the movie

  Wat doe jij als ons water stijgt? Dat is de vraag die wordt gesteld in overstroomik.nl, the movie.


Meer nieuws