Rijkswaterstaat: veiligheidsmaatregelen fnuikend voor verbetering waterkwaliteit...

Waterveiligheidsmaatregelen, zoals dammen en sluizen die vissen niet doorlaten, staan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de weg. Dat geldt ook voor de maatregelen om de zoetwatervoorziening op peil te houden, mel... Lees meer

Nieuws


 • 23 mei 2017 - Nieuws
  Geen moratorium op lozingen Chemours

  De Tweede Kamer heeft op 23 mei de motie verworpen die de regering opdraagt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nationaal een moratorium in te stellen op de lozing en uitstoot van GenX-stoffen, zoals door het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours.

 • 23 mei 2017 - Nieuws
  Drukbezochte Dijkwerkersdag zet in op meer verbinding

  “Laat de dijkwerker in je los”, riep directeur Andre Bol van Hoogheemraadschap Rijnland tijdens de Dijkwerkersdag op 23 mei in Utrecht. De dag trok zo’n 650 deelnemers die werden opgeroepen hun schouders te zetten onder de ambitie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma om tussen nu en 2050 1100 km dijk en 256 sluizen te verstevigen. 

 • 23 mei 2017 - Nieuws
  Online kaarten van zoet-zoutverdeling in Zeeuwse ondergrond

  In de provincie Zeeland is op grote schaal, vanuit de lucht en met behulp van een elektromagnetisch meetinstrument, in kaart gebracht waar het zoete, brakke en zoute grondwater zit. Zelfs het bestaan van ‘oud zoetwater’ is aangetoond. Alle 3D zoet-zoutkaarten zijn nu online beschikbaar.

 • 23 mei 2017 - Nieuws
  Start twee praktijkproeven met Urban Waterbuffer

  Het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) gaat een volgende fase in. Nadat voor vier locaties de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht, is het nu tijd voor praktijkproeven. In Rotterdam en Rheden gaan daarom binnenkort UWB-pilots van start.


Meer nieuws