Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 20 februari 2017

  Nieuw veldlab om leidingbreuken beter te voorspellen

  Het veldlab STOOP (Sensortechnologie Toegepast Op Ondergronds Pijpleidingen) is 17 februari geopend. Binnen het STOOP-project verrichten alle gastransport en bijna alle drinkwaterbedrijven in Nederland, Deltares, TNO en Sky Geo toegepast onderzoek naar het beter voorspellen van leidingbreuken door grondzakkingen.  ·  Lees meer

 • 20 februari 2017

  Hoge verwachtingen van optimalisatie rwzi’s voor verwijderen geneesmiddelen

  Optimalisatie van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties kan het verwijderingsrendement van geneesmiddelen nog sterk verbeteren. Deze verwachting heeft te maken met recente onderzoeken naar de verwijderingsrendementen voor geneesmiddelen op bestaande rwzi’s. Die blijken heel sterk te verschillen en dat voedt de gedachte dat met verdere optimalisatie nog veel bereiken valt. Dit optimisme bleek op de tweede Kennisdag Geneesmiddelen die op 16 februari was georganiseerd door de vakgroep milieutechnologie van de Wageningen Universiteit, STOWA en het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau LeAF.  ·  Lees meer

 • 17 februari 2017

  Tauw onderzoekt aanleg gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost

  Tauw onderzoekt de aanleg van een gesloten waterkringloop in Kerkrade-Oost. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat de kringloop voor een groot deel gesloten kan worden. Aansluiting op het waterleidingnet blijft waarschijnlijk noodzakelijk omdat het beschikbare dakoppervlak te klein is om met hemelwater aan de volledige drinkwatervraag te voldoen.   ·  Lees meer

 • 16 februari 2017

  Tweede Kamerleden dienen amendementen in voor afschaffing precariobelasting

  De Tweede Kamerleden Veldman (VVD) en Fokke (PvdA) hebben een amendement ingediend om de precariobelasting op drinkwaterleidingen binnen vijf jaar af te schaffen. Kamerlid Amhaouch wil er zelfs binnen twee jaar vanaf. Dat meldt Vewin in een bericht op de website.   ·  Lees meer

 • 14 februari 2017

  AquaMinerals neemt initiatief voor hergebruik zand uit afvalwaterzuivering

  AquaMinerals – voorheen Reststoffenunie – heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een proeftuin voor zand. De makelaar in secundaire grondstoffen uit de watersector wil – samen de Energie- & grondstoffenfabriek en de waterschappen – in 2018 komen tot een nuttig hergebruik van zand afkomstig uit de verwerking van afvalwater.  ·  Lees meer

 • 14 februari 2017

  Inschrijving tweede tranche pilots omgevingsvisie van start

  Op 1 februari is de tweede tranche Pilots omgevingsvisie geopend. Met de nieuwe ronde voor pilots is bedoeld voor overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen die alvast werk willen maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden voor deelname aan de pilots of de leerkring.  ·  Lees meer