Gerelateerde berichten

Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting

  • 7 februari 2017


De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag 6 februari in Brussel is gepresenteerd. Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechtert.

Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken dat de fosfaatproductie het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) niet zou overschrijden. Als gevolg van de recent groei van de veeteelt hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen toch overschreden. Dat leidt tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen en heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om een onderzoek te openen.’

Brussel volgt nauwgezet hoe de tenuitvoerlegging van zowel de nitratenrichtlijn als de Kaderrichtlijn Water in Nederland ertoe zal bijdragen dat Nederland de in de EU-wetgeving vastgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen haalt.


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.