Gerelateerde berichten

AquaMinerals neemt initiatief voor hergebruik zand uit afvalwaterzuivering

  • 14 februari 2017

AquaMinerals – voorheen Reststoffenunie – heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een proeftuin voor zand. De makelaar in secundaire grondstoffen uit de watersector wil – samen de Energie- & grondstoffenfabriek en de waterschappen – in 2018 komen tot een nuttig hergebruik van zand afkomstig uit de verwerking van afvalwater.

Volgens AquaMinerals moet de ‘proeftuin zand’ leiden tot ontwikkeling van een of meer aantrekkelijke ketens van zand naar grondstof. Inmiddels is ruim de helft van alle Nederlandse waterschappen deelnemer aan de proeftuin en blijkt er behoefte aan deze vorm van samenwerking.

Bij het zuiveren van afvalwater komt zand vrij. Dit zand kunnen we zien als grondstof voor verschillende, nog nader te verkennen, toepassingen. Op deze manier kan het zand nuttig worden hergebruikt. Daarnaast levert het een kostenbesparing op, omdat het zand wordt opgevangen voordat het in het afvalwaterzuiveringsproces terecht komt.

De drinkwaterbedrijven zijn al bekend met het onderzoeken, inkopen en verkopen van stoffen zoals zand. Zij doen dit als collectief samen met AquaMinerals.

Andere grondstoffen 
De waterschappen beschouwen afvalwater niet als een afvalproduct, maar als een bron voor duurzame grondstoffen, energie en schoon water. Er wordt onderzoek gedaan naar het terugwinnen van onder meer struviet, cellulose, alginaat, bioplastics en biomassa. Dit doen de waterschappen in de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Kalkkorrels, waterijzers en humuszuren zijn voorbeelden van grondstoffen die gewonnen worden uit het drinkwaterproces.


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.