Gerelateerde berichten

Kwetsbare Grebbedijk moet volledig op de schop

  • 11 april 2017

De Grebbedijk is vijf kilometer lang en loopt van Wageningen naar Rhenen. De dijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Nederrijn. Uit een veiligheidsanalyse van Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV blijkt dat de Grebbedijk op een aantal punten niet voldoet aan de nieuwe normen die sinds 1 januari van kracht zijn. Toch duurt het nog zes jaar voordat in 2023 de eerste schop in de grond gaat.

De dijk moet over de gehele lengte worden verhoogd. Daarnaast is er op diverse plekken ‘piping’ geconstateerd en ook de stabiliteit van de dijk is niet afdoende. Dijktaluds zijn bijvoorbeeld te steil, de ondergrond van het dijklichaam kan te weinig draagkracht hebben. Dat maakt de dijk kwetsbaar. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: “De komende periode gaan we op zoek naar oplossingen om de dijk weer klaar te maken voor de toekomst.” Het Waterschap brengt de komende periode in kaart wat de werkzaamheden precies zijn die moeten plaatsvinden.

Meekoppelen
De dijkversterking biedt kansen voor het omliggende en aangrenzende gebied. Om die reden worden  de uitkomsten van de veiligheidsanalyse besproken met de omgeving. Samen met de Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer wordt komend jaar gekeken naar welke ‘meekoppelkansen’ er zijn voor het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kansen voor natuur, recreatie, toerisme  en verkeersveiligheid.

Dijkdenkers
Sinds een klein jaar denken de ‘Dijkdenkers’ mee over het project; een groep actieve bewoners en ondernemers uit de regio. Klip-Martin: "Maar we kunnen nog meer ideeën en wensen gebruiken. We roepen dan ook graag bewoners, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties rond de omgeving van de Grebbedijk op om mee te denken over een veilige en mooie dijk en de omgeving daarvan." 


(Waterforum Online)


Reacties (0)

U heeft een digitaal abonnement nodig om te kunnen reageren.