Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 14 april 2017

  Succesvolle tests voor grootschalig winnen alginaat uit afvalwater

  Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe worden momenteel succesvolle tests uitgevoerd om op grote schaal alginaat te kunnen winnen uit slib dat achterblijft bij het zuiveren van afvalwater met de zuiveringstechnologie Nereda. Dit NEO-alginaat – een acroniem van ‘NEreda Opgewekt’ – is een stof met unieke eigenschappen en veelbelovende hoogwaardige toepassingen.   ·  Lees meer

 • 14 april 2017

  HydroNET wint Partners voor Water Award 2017

  De HydroNET Water Control Room is door de vakjury van de Partners voor Water Award bekroond met de eerste prijs. HydroNET is een online controlekamer waarmee waterbeheerders de actuele situatie van watersystemen kunnen monitoren en zo kunnen inspelen op het verwachte watergebruik en de kwaliteit.   ·  Lees meer

 • 13 april 2017

  Rioned bouwt nieuwe website rond Kennisbank Stedelijk Water

  De website van de Stichting Rioned is geheel vernieuwd. Bij de herinrichting heeft de Kennisbank Stedelijk Water, die sinds 3 april ‘live’ is, een centrale plaats gekregen. Deze kennisbank bevat de Leidraad riolering, Rioned-publicaties en de inhoud van de oude website.  ·  Lees meer

 • 13 april 2017

  Staatssecretaris proeft eerste zeewieroogst uit de Noordzee

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft woensdag 12 april geproefd van de eerste oogst van de zeewierproefboerderij voor de kust van Scheveningen. In de haven van Scheveningen gaf hij daarmee het startschot voor het innovatieprogramma ‘Seaweed for Food and Feed’, waarmee de komende jaren wordt geïnvesteerd in duurzame teelt van zeewier en het geschikt maken van zeewier voor humane consumptie en diervoeder als plantaardige eiwitbron.  ·  Lees meer

 • 11 april 2017

  Kwetsbare Grebbedijk moet volledig op de schop

  De Grebbedijk is vijf kilometer lang en loopt van Wageningen naar Rhenen. De dijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Nederrijn. Uit een veiligheidsanalyse van Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV blijkt dat de Grebbedijk op een aantal punten niet voldoet aan de nieuwe normen die sinds 1 januari van kracht zijn. Toch duurt het nog zes jaar voordat in 2023 de eerste schop in de grond gaat.  ·  Lees meer

 • 11 april 2017

  Verplicht slachten wilde ‘natuurbegrazers’ door nieuwe fosfaatregels

  Wilde runderen mogen straks niet meer grazen in de mooie nieuwe uiterwaarden en rivierlandschappen. Door de fosfaatreductiemaatregelen van staatssecretaris Van Dam moeten ook de natuurorganisaties FREE Nature en Stichting Taurus periodiek runderen gaan slachten. Beide natuurorganisaties trekken aan de bel en stellen dat de wilde runderen geen bijdrage leveren aan het fosfaatoverschot. Vervuiling van het grondwater en het oppervlaktewater valt hen dus niet te verwijten.  ·  Lees meer