Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 16 mei 2017

  Grolsch vermindert wereldwijd waterverbruik met 23%

  Bierbrouwer Grolsch wil meer bier met minder water produceren. In 2008 verbruikte het bedrijf nog 4,6 hectoliter water per hectoliter bier en in 2016 is dat gedaald tot 3,56 hectoliter. Dat is een waterreductie van 23%.  ·  Lees meer

 • 16 mei 2017

  Irrigatiepomp op waterkracht van aQysta wint Challenging Blue Monday

  De Barsha irrigatiepomp van aQysta, die werkt op stromend rivierwater, heeft maandag 15 mei in Delft de Challenging Blue Monday gewonnen. Minister Melanie Schultz-van Haegen bekroonde mede-oprichter en directeur Lennart Budelmann van aQysta met een podiumticket voor het innovatie evenement Making Waves dat 7 september op de Afsluitdijk plaatsvindt.  ·  Lees meer

 • 15 mei 2017

  Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat rechter uitspraak doet over lozingen Chemours

  Drinkwaterbedrijf Oasen is het niet eens met de door de provincie Zuid-Holland toegestane lozingsnorm voor chemiebedrijf Chemours van de stof FRD-902. De provincie verlaagde de lozingsnorm onlangs van 6400 kilo naar 2035 kilo. Oasen is echter bang dat de verlaagde norm in de loop der jaren wordt opgevuld, doordat de stof doorsijpelt naar de drinkwaterbron; het oevergrondwater uit de Merwede. Dat zou betekenen dat Oasen vervroegd moet gaan investeren in aanvullende zuivering.  ·  Lees meer

 • 15 mei 2017

  Kabinet blijft vasthouden aan niet wettelijke Watertoets

  Het wettelijk regelen van de watertoets voor omgevingsvisies heeft in de ogen van het kabinet geen meerwaarde. Dat blijkt uit de antwoorden op extra schriftelijke vragen van de fracties van de Eerste Kamer over de vier ontwerpbesluiten onder de Omgevingswet die minister Schultz van Haegen (IenM) op 10 mei naar de Eerste Kamer stuurde. 
     ·  Lees meer

 • 15 mei 2017

  Inaugurele reden Stefan Aarninkhof: Aandacht voor kust niet laten verslappen

  Onze kust is van nature erosief en vergt onderhoud in de vorm van zandsuppleties. Er wordt nu zo’n twaalf miljoen kubieke meter zand per jaar aangebracht, maar in de toekomst is waarschijnlijk meer zand nodig. De aandacht voor de kust mag dus niet verslappen. Dat was de strekking van de intreerede van professor kustwaterbouw Stefan Aarninkhof op 10 mei aan de TU Delft.   ·  Lees meer

 • 12 mei 2017

  Waddenvereniging: 'Te grote onzekerheden over bodemdaling voor afgeven nieuwe gaswinlocaties'

  Volgens de Waddenvereniging dreigt de Waddenzee kopje onder te gaan en moet de overheid geen vergunningen afgeven voor vier nieuwe gaswinlocaties. Professor Zheng Bing Wang van de TU Delft en adviseur bij Deltares is minder beducht, omdat hij meent dat de zandhonger van de Waddenzee groeit en het sedimenttransport toeneemt. Volgens Wang is er voorlopig nog geen sprake van verdrinking en is er nog voldoende speling.  ·  Lees meer