Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 4 april 2017

  Ballast Nedam legt aquaduct op zijn plek in Van Harinxmakanaal

  Ballast Nedam heeft 1 april met zes lieren het zinkelement van het aquaduct op de bodem van het Van Harinxmakanaal bij de N31 in Harlingen laten zakken. Dit is het gesloten deel van het aquaduct waar aan het einde van het jaar als de nieuwe weg open gaat de auto's onder het kanaal doorgaan.  ·  Lees meer

 • 3 april 2017

  Vier varianten voor hoogwaterdam in Gulp bij Slenaken

  De toekomstige hoogwaterdam in de Gulp bij Slenaken wordt minimaal 2,5 meter hoog en maximaal 3,5 meter. De exacte hoogte hangt af van de hoeveelheid water die bij een hoge waterstand richting brug stroomt. Hoe kleiner die doorlaat wordt, hoe hoger de dam moet zijn, zegt projectleider Erik Keulers van Waterschap Limburg in regionaal dagblad De Limburger.  ·  Lees meer

 • 3 april 2017

  Waterschappen slaan alarm over risico's bij brand

  Waterschappen slaan alarm over het gebrek aan informatie over de opslag van risicovolle stoffen bij bedrijven. Daardoor bestaat het gevaar dat, in het geval van brand, zwaar vervuild bluswater terecht komt in het oppervlaktewater of in de waterzuivering. Dat stelt de Unie van Waterschappen in EenVandaag. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) herkent zich niet in het geschetste beeld.   ·  Lees meer

 • 3 april 2017

  NUSDeltares wint Winsemius Award in Singapore

  NUSDeltares -de strategische samenwerking tussen Deltares en de National University of Singapore (NUS) – is 23 maart bekroond met de Winsemius Award for Sustainability & Innovation. De prijs is een initiatief van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Singapore en is bedoeld om de prestaties van de Nederlandse en Singaporese bedrijven te stimuleren en belonen.  ·  Lees meer

 • 31 maart 2017

  Waterschappen op koers om doelstelling duurzame energieproductie te halen

  De waterschappen investeren tot 2020 fors in duurzame energieprojecten. Hierdoor komt de doelstelling om in 2020 40 procent duurzame energie in zicht. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen die op 29 maart is verschenen.   ·  Lees meer

 • 31 maart 2017

  Huidig mestbeleid niet voldoende voor schoon oppervlaktewater

  Het mestbeleid is niet effectief genoeg om met name in het oosten en zuiden van  Nederland de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor schoon oppervlaktewater halen. Dat blijkt uit een evaluatie van de Meststoffenwet door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom pleit Vewin voor maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen alsnog te halen.   ·  Lees meer