Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 7 juni 2017

  KNMI: Meteo-tsunami is niet het gevolg van klimaatverandering

  De vloedgolf die op 29 mei schade aan de Nederlandse kust veroorzaakte, is niet het gevolg van klimaatverandering. Zware buien nemen in een veranderend klimaat wel toe, maar er is geen bewijs voor dat de windschering die nodig is voor de vorming van dit specifieke type bui ook zal toenemen. Bovendien is ook de trekrichting en de locatie van de bui van belang. Daarom gaat het KNMI er vooralsnog niet van uit dat meteo-tsunami’s in een veranderend klimaat vaker voorkomen.  ·  Lees meer

 • 6 juni 2017

  Grip op wateroverlast met ‘state-of-the-art’ afvoermodellen

  Met behulp van gevalideerde afvoermodellen voor neerslag kunnen waterschappen beter voorspellen waar extreme buien in het watersysteem zullen worden opgevangen. En dat is een cruciale stap in het nemen van extra maatregelen of het beheersen van calamiteiten. Dat is een van de uitkomsten van het Stowa-symposium ‘Grip op wateroverlast’ dat donderdag 1 juni in Amersfoort plaatsvond.  ·  Lees meer

 • 6 juni 2017

  Beoordeling dijken op basis van nieuwe normen komt op gang

  De eerste zes kilometer dijk van de in totaal 3449 kilometer is volgens de nieuwe normen beoordeeld en aan de beoordeling van zo’n 28 kilometer dijk rondom Spakenburg wordt op dit moment gewerkt. Het veiligheidsoordeel over de eerste zes kilometer (Grebbedijk) was negatief. Het veiligheidsoordeel van de lnspectie Leefomgeving en Transport (ILT) luidde dat de dijk niet voldoet aan de signaleringswaarde en aan de ondergrens. De voortgang van de beoordelingen is te zien op het landelijk veiligheidsbeeld op het online waterveiligheidsportaal.  ·  Lees meer

 • 5 juni 2017

  Eerste Kamer bezorgd over uitvoering Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Een omgevingsloket waar burgers en bedrijven met een druk op de knop alle informatie over een specifieke locatie krijgen. Het is een voorwaarde voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet, maar fracties in de Eerste Kamer zijn niet gerust op de haalbaarheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat bleek dinsdag 30 mei tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer.  ·  Lees meer

 • 2 juni 2017

  Nulmeting detecteert chemicaliën in bijna al het Nederlands grondwater

  Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en overige chemicaliën zijn aangetroffen in vrijwel al het ondiep grondwater in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksinstituut KWR in 2015 en 2016 in opdracht van alle provincies uitvoerde. De aanwezigheid van chemicaliën in grondwater is voor het eerst landelijk in kaart gebracht, zowel binnen als buiten de grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterwinning.
     ·  Lees meer

 • 2 juni 2017

  KNAW bekroont bestrijding blauwalg met driehoeksmossel

  Driehoeksmosselen kunnen met blauwalg besmet zwemwater zuiveren, ontdekten de vwo’ers Sanne van den Bogaerdt en Friso Schut van het Da Vinci College in Leiden. De driehoeksmossel blijkt goed te werken omdat deze mossel ook bestand is tegen dieptes in een plas. De leerlingen krijgen een onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de categorie Natuur en Gezondheid.  ·  Lees meer