Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 2 juni 2017

  Deltares wil onderzoek naar meteo-tsunami

  De meteo-tsunami, een vloedgolf met een hoogte van 80 centimeter, veroorzaakte op 29 mei schade aan de Nederlandse kust van Rockanje tot Zandvoort. Het verschijnsel zou zijn ontstaan door een heel sterk buienfront in combinatie met hoogwater. Deltares gaat nu met behulp van modellen onderzoeken of de plotselinge drukverlaging van om en nabij de 5 millibar inderdaad de vloedgolf kan verklaren.  ·  Lees meer

 • 1 juni 2017

  Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

  Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door. Dat blijkt uit het onderzoek  ‘Changing face of floodplains’ dat in opdracht van overstromingsverzekeraar Co-Op Insurance is uitgevoerd door de Salford Universiteit uit Manchester.  ·  Lees meer

 • 1 juni 2017

  Officieel startschot voor spuisluis in Grevelingendam

  De Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam bij Bruinisse is woensdag 31 mei officieel geopend door gedeputeerde Ben de Reu van de provincie Zeeland en hoofdingenieur-directeur Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat. De nieuwe spuisluis verbindt de Grevelingen en de Oosterschelde met een tweezijdige doorlaat met elkaar, zodat er zuurstofrijk water in de Grevelingen stroomt waardoor de waterkwaliteit kan verbeteren. Bij eb gaat het vice versa.  ·  Lees meer

 • 30 mei 2017

  Extreme temperaturen hebben nog weinig invloed op hoofdwatersysteem

  De extreme temperaturen van de afgelopen dagen lijken nog weinig invloed te hebben op het hoofdwatersysteem. Zo is de afvoer van de Maas 50 m3/s en bedraagt de afvoer van de Rijn 1500 m3/s. “De komende weken lijken de afvoeren op basis van de weersverwachtingen stabiel te blijven, maar wij blijven alert”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.  ·  Lees meer

 • 30 mei 2017

  SNB levert zuiveringsslib voor nieuwe biobrandstof voertuigen

  SNB gaat het zuiveringsslib leveren waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam op basis van een innovatief proces rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. De proeffabriek is naar verwachting over twee jaar operationeel. Het proces is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming in combinatie met drukwisseladsorptie en hydrodeoxygenation.  ·  Lees meer

 • 30 mei 2017

  Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af

  Waterschap Limburg heeft besloten dat agrariërs vanaf maandag 29 mei 12.00 uur door de droogte van de afgelopen weken geen water uit beken en rivieren mogen gebruiken om akkers en weilanden te beregenen. De afvoeren zijn volgens een woordvoerder van het waterschap dermate laag dat enkele buien hierin geen verandering brengen. Pas als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het verbod tot 1 oktober van kracht.  ·  Lees meer