Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 30 mei 2017

  Biogasproductie stijgt door renovatie WKK-installatie Sluisjesdijk

  Lek/Habo gaat de warmtekrachtkoppeling (WKK)-installatie op slibverwerkingsdijk Sluisjesdijk van waterschap Hollandse Delta renoveren. Hierdoor neemt de elektriciteitsproductie uit biogas toe van 8,3 naar 10 miljoen kWh/per jaar. Beide partijen tekenden hiervoor 24 mei het contract.   ·  Lees meer

 • 30 mei 2017

  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht renoveert waterzuivering Naardermeer

  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de versleten waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt. Na de zomer volgt de aanbesteding en gunning aan een aannemer voor de werkzaamheden die ongeveer een jaar in beslag nemen.  ·  Lees meer

 • 29 mei 2017

  Subsidie beschikbaar voor innovatieprogramma hergebruik water in tuinbouw

  De partners binnen de Topconsortia voor Kennis en Innovatie van de Topsectoren Water en Tuinbouw hebben één miljoen euro beschikbaar voor projecten om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten.  ·  Lees meer

 • 29 mei 2017

  Parkeergarage Kustwerk Katwijk wint IPI Award of Excellence

  Royal HaskoningDHV ontving  op 23 mei in New Orleans van het International Parking Institute de eerste prijs voor de ondergrondse parkeergarage Kustwerk Katwijk. De internationale vereniging van parkeergaragehouders reikte de prijs uit in de categorie  Architectural Achievement van de 2017 Awards of Excellence competitie. Dit is de hoogst haalbare prijs in die categorie én in de gehele competitie.   ·  Lees meer

 • 29 mei 2017

  Bouwcombinatie Isala Delta start met inlaatwerk Reevediep

  Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Gerrit Jan Veldhoen van de gemeente Kampen en Martin Hoenderkamp van Rijkswaterstaat gaven 20 mei het startsein voor de bouw van het inlaatwerk van het Reevediep. Het is het laatste grote Ruimte voor de Rivier-project uitgevoerd door de bouwcombinatie Isala Delta.  ·  Lees meer

 • 26 mei 2017

  Rijkswaterstaat: veiligheidsmaatregelen fnuikend voor verbetering waterkwaliteit

  Waterveiligheidsmaatregelen, zoals dammen en sluizen die vissen niet doorlaten, staan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de weg. Dat geldt ook voor de maatregelen om de zoetwatervoorziening op peil te houden, meldt Rijkswaterstaat in het recent verschenen jaarbericht over de Kaderrichtlijn Water.  ·  Lees meer