Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 16 december 2009

  Primeur Aa en Maas innovatieve methode herprofileren

  Waterschap Aa en Maas past op dit moment een nieuwe methode van herprofileren toe waarbij het vervuilde baggerslib niet wordt afgevoerd maar, evenals de rest van het slib, wordt verwerkt in de oever zelf. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan een ruim een halve km lange waterloop in Helenaveen. Naar verwachting wordt 600 m3 baggerslib uit de waterloop verwijderd.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Kabinet grotendeels akkoord met handreiking waterschappen

  Het kabinet heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met plannen voor een efficiënter waterbeheer. Door de klimaatverandering staat Nederland voor een aantal grote wateropgaven, die worden uitgevoerd door de waterschappen. Tegen deze achtergrond en in deze tijd waarin nadrukkelijk naar uitgaven gekeken moet worden is het nodig doelmatiger te werken. De plannen moeten leiden tot een besparing op de Rijksbegroting van 100 miljoen euro per jaar vanaf 2011.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Kwartiermakers Water Governance Centre van start

  Op initiatief van de Unie van Waterschappen zijn op 1 december de kwartiermakers van het Water Governance Centre begonnen. Deze nieuwe netwerkorganisatie wil zowel vanuit de praktijk als vanuit een groot aantal wetenschappelijke disciplines adviseren over bestuurlijke vraagstukken die nationaal en internationaal leven op het gebied van waterbeheer.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Huizinga pleit voor samenwerking bij klimaatadaptatie in Kopenhagen

  ‘’Water speelt een hoofdrol bij klimaatadaptatie. Het is nú tijd om op internationaal niveau samen te werken aan een strategie om ons aan te passen aan de klimaatverandering’’. Dit is de boodschap van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op woensdag 16 december bij haar bezoek aan de Klimaattop in Kopenhagen.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Eindrapportage Natuurcompensatie Westerschelde 1998-2008

  Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 1 december de Eindrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998-2008 (NCW) vastgesteld. Het betreft het natuurherstel van de tweede verdieping. Uit de eindrapportage blijkt dat er veel gerealiseerd is. De afgelopen 10 jaar zijn op veel plaatsen, buitendijks en binnendijks, de resultaten van de natuurcompensatie zichtbaar geworden. Gedurende de hele rit heeft de Europese Commissie de zaken zeer kritisch gevolgd, waarbij er enige tijd zelfs sprake is geweest van een formele ingebrekestelling van Nederland.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Innovatieve plaatsing stuw veenweidegebied groot succes

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is er in geslaagd een stuw van ruim 14 meter breed en 5 m diep geheel ‘in den natte’ te plaatsen. Hiervoor is een nieuw innovatief ontwerp bedacht. Deze nieuwe uitvoeringsmethode levert afhankelijk van de situatie ter plekke, een besparing op van € 15.000,= tot € 30.000,= per stuw.   ·  Lees meer