Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 26 oktober 2009

  Kabinet stuurt Deltawet naar Raad van State

  De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De Deltawet vormt de juridische grondslag voor het Deltaprogramma, de rol van de Deltaregisseur en een solide financiële basis in de vorm van het Deltafonds. Met deze wettelijke verankering kiest het kabinet voor een koersvaste aanpak om de waterveiligheid te verbeteren en de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Nederland moet ook over 100 jaar veilig en aantrekkelijk zijn om te wonen, werken en investeren.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Proef bewijst gevaren van 'piping' als ondergraving van dijken

  Zaterdag 3 oktober is de eerste uit de serie van vier grootschalige praktijkproeven in Bellingwolde naar piping, een verschijnsel dat dijken kan verzwakken en zelfs kan laten bezwijken, succesvol afgerond. Speciaal voor de proef werd een proefdijk voorzien van geavanceerde meetapparatuur. Na het gecontroleerd laten optreden van het fenomeen brak de proefdijk door. De proef en de metingen laten zien dat piping een serieus te nemen faalmechanisme is.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Nederland en Vietnam werken samen aan veilige Mekong Delta

  Vietnam en Nederland gaan de komende zes jaar samenwerken aan beter waterbeheer in de Mekong Delta. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) en haar Vietnamese collega’s Hoc (Landbouw en Plattelandsontwikkeling) en Lai (Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu) hebben daarvoor op maandag 5 oktober in Hanoi een overeenkomst getekend. De Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van watermanagement wil Vietnam benutten om de Mekong Delta te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Deltaregisseur wordt Deltacommissaris

  De Deltaregisseur krijgt een andere naam: Deltacommissaris. De commissaris moet ervoor zorgen dat de maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken, daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Staatssecretaris Tineke Huizinga maakte de naamswijziging bekend tijdens het vorige week gehouden algemeen overleg Water. Verschillende politieke partijen hadden tijdens deze bijeenkomst nogmaals hun zorg geuit over de macht van de Deltaregisseur om maatregelen door te zetten. Zij zijn bang dat een 'regisseur' te weinig overwicht heeft over allerlei ambtelijke en bestuurlijke organisaties. Zo zou de realisatie van de nieuwe Deltaplannen in gevaar kunnen komen.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Meer tijd nodig voor dijkversterking Edam-Amsterdam

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is nog zeker tot het einde van het jaar bezig met het ontwerpen van de dijkversterking Edam-Amsterdam. Dat is een half jaar langer dan aanvankelijk gehoopt.   ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Zettingsvloeiing in Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Het project 'versterkingsplan zettingsvloeiing Dordtsche Kil' van waterschap Hollandse Delta is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat wordt vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Staatssecretaris mevrouw J.C. Huizinga-Heringa heeft dat deze week bevestigd. In dit programma worden verbeteringsmaatregelen opgenomen die de veiligheid tegen overstromen vergroten.
    ·  Lees meer