Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 4 december 2009

  Voor u gelezen : Inspireren tot innoveren in de delta

  “Inspireren tot innoveren in de delta”. Dat is de titel van een boek dat onder verantwoordelijkheid van Deltares, de Waterdienst van Rijkswaterstaat en Netwerk Deltatechnologie is verschenen.
    ·  Lees meer

 • 4 december 2009

  Isala klinieken en waterschap werken samen aan SLIK

  Jan Oggel, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Groot Salland, overhandigde eind oktober het nieuwe bestuursprogramma ‘Water is onze inspiratie’ persoonlijk aan Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala klinieken.   ·  Lees meer

 • 4 december 2009

  Sportvissers helpen bij bewaken waterkwaliteit in Limburg

  Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de twee Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas verspreiden bij de uitgifte van de VISpas 2010 (visvergunning) de zogenaamde Vuilwaterpas.   ·  Lees meer

 • 4 december 2009

  Deelname waterschappen aan proef geautomatiseerde toets kwijtschelding

  In 2010 nemen de Limburgse waterschappen deel aan het proefproject geautomatiseerde toets kwijtschelding. Als de inkomens- en vermogenstoets geautomatiseerd kan plaatsvinden leidt dit tot kostenbesparing en een snellere afhandeltermijn.   ·  Lees meer

 • 4 december 2009

  Belastingtarieven Waterschap Vallei & Eem stijgen in 2010

  Op donderdag 26 november bieden de Dijkgraaf & Heemraden de conceptbegroting 2010 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei & Eem aan.   ·  Lees meer

 • 4 december 2009

  Daadkracht en samenwerking nodig voor waterveiligheid

  Nederland moet niet wachten op de volgende watersnoodramp, maar nu met daadkracht gezamenlijk vanuit een cultuurhistorisch besef optreden tegen de klimaateffecten. „We moeten samenwerken voor één doel”, vindt voormalig VROM-minister Sybilla Dekker. „Met één rijksoverheid en één professionele projectorganisatie.” Voor meer overheidsdaadkracht kan volgens haar ook een aantal ministeries samengevoegd worden, zodat één ministerie zich over de wateropgave ontfermt.   ·  Lees meer