Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 26 oktober 2009

  Kritiek waterschappen validatieonderzoek Westerschelde

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onderzoek laten uitvoeren naar het plan van de aanleg van buitendijkse schorren van waterschap Zeeuws-Vlaanderen. In dit plan biedt het waterschap een mogelijk alternatief voor ontpolderen. Inmiddels hebben de Zeeuwse waterschappen het onderzoeksrapport bestudeerd en zijn ze van mening dat het onderzoek niet volledig is.
  Daarnaast zijn de waterschappen onvoldoende betrokken geweest bij het onderzoek en bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Ook worden vraagtekens gezet bij de korte tijdspanne van twee weken waarbinnen het onderzoek gedaan moest worden.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  AGV onderzoekt onderwaterdrainage als middel tegen bodemdaling

  Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt of onderwaterdrainage een oplossing kan zijn tegen de bodemdaling in het gebied Wilnis-Vinkeveen. Dit gebied is zijn uniek, omdat de polders voor meer dan 15 procent uit water bestaan. Dit water stroomt van de Vinkeveense Plassen naar de Wilnisse Bovenlanden en moet schoon zijn. Maar de boeren in de polders willen geen natte voeten, omdat alleen bij een lage waterstand gras goed kan wortelen. Ook moet de bodem de landbouwvoertuigen goed kunnen dragen. Onderwaterdrainage is een techniek waarbij drains onder het slootpeil het water in natte tijden snel afvoeren, en in droge tijden terug het land in brengen.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Financiering integrale waterprojecten Brabant onder druk

  De Brabantse waterschappen dachten deugdelijke afspraken gemaakt te hebben met de provincie Noord-Brabant voor de realisering van integrale waterprojecten. Maar nu blijkt uit de aanstaande behandeling van het Ontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015 in Provinciale Staten dat het besluit voor provinciale cofinanciering wordt teruggeschroefd. Met name de financiering van projecten die nu hun voorbereidingsperiode hebben en in de periode na 2011 uitgevoerd zouden worden, staan onder druk.
  In een brief aan Provinciale Staten stellen de Brabantse waterschappen dat ze in grote problemen komen als de provincie besluit terug te komen op eerdere afspraken en daarmee de cofinanciering van projecten aanmerkelijk te verminderen dan eerder was overeengekomen.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Reest en Wieden zet internationale samenwerking voort

  Het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden stelde vorige week het beleid voor internationale samenwerking voor de komende drie jaar vast. Hiervoor is in totaal vijfhonderdduizend euro geraamd. Internationale samenwerking is niet nieuw voor het waterschap, want in de afgelopen jaren is het waterschap ook al in het buitenland actief geweest. Door de internationalisering van de huidige samenleving en daarmee ook het waterbeheer past internationale samenwerking ook vanuit waterschappen in het huidige tijdbeeld.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Samen doorwerken aan veilig, mooi en vitaal water in Dordrecht

  De gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta organiseren van 24 tot en met 31 oktober de vijfde Waterweek Dordrecht. Tijdens deze week vinden allerlei activiteiten plaats om de aandacht te vestigen op het water in Dordrecht. Hoogtepunten van de komende waterweek zijn de opening van de ondergrondse waterverbinding onder de N3, de introductie van ‘Een dijk van een fietstocht’ en de officiële première van de ‘Hoogwater wandelroute Dordrecht’.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  VROM geeft 1 miljoen euro subsidie voor opknappen Caumerbeek in Heerlen

  Minister Cramer heeft tijdens het Mooi Nederland Evenement op 15 oktober in De Fabrique (Utrecht) bekend gemaakt dat “De Caumerbeek: van riool tot waterloop”, een bijdrage van één miljoen euro ontvangt in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland.   ·  Lees meer