Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 16 december 2009

  Provincies spelen in op de klimaatverandering

  De Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin heeft donderdag voor het IPO het eerste exemplaar van de brochure "Klimaateffectatlas: inspelen op klimaatverandering" in ontvangst genomen. Klimaatverandering heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen waarop de provincies actief zijn: ruimtelijke ordening, water, natuur en landbouw. Om goed rekening te kunnen houden met klimaatverandering, heeft het IPO samen met Klimaat voor Ruimte een ‘klimaateffectatlas' laten maken.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  “We hebben de kennis van de waterschappen juist keihard nodig”

  “We hebben de kennis van de waterschappen juist keihard nodig”

  Dat zegt staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de vooravond van haar bezoek aan Kopenhagen waar zij een pleidooi gaat houden voor internationale samenwerking bij klimaatadaptie.
    ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Staalslakken zijn niet slecht voor ecosysteem Oosterschelde

  De stort van staalslakken zal geen significante negatieve effecten hebben in het ecosysteem van de Oosterschelde. Dat antwoordt staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat op vragen van het SP-kamerlid Polderman.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Waterschap en Essent benutten samen duurzame 'rioolwaterenergie'

  Het Waterschap Groot Salland en energiebedrijf Essent gaan samenwerken op het terrein van duurzame lokale energiebenutting. Om deze afspraak te bekrachtigen ondertekenden dijkgraaf Sybe Schaap (Waterschap Groot Salland) en directeur Toegevoegde Waarde Diensten Berend Jan Taken (Essent) hiervoor een intentieovereenkomst. Het samenwerkingsverband moet leiden tot levering van duurzame energie vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Deventer aan Park Zandweerd, een nabijgelegen nieuwbouwproject.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  IJspret bij natuurijs belangrijk voor Wetterskip Fryslân

  Wetterskip Fryslân gaat er bij vorst alles aan doen om het water in de polders en de boezem zo goed mogelijk tot rust te laten komen. Met deze aanpak zal tijdens een vorstperiode het natuurijs sneller op dikte komen. Om het water zoveel mogelijk tot stilstand en rust te brengen worden de gemalen in Fryslân en Groninger Westerkwartier waar mogelijk uitgezet. Voordat het echt gaat vriezen brengt het waterschap het waterpeil in de polders en de boezem zoveel mogelijk omlaag. Met deze aanpak verwacht Wetterskip Fryslân de ijsliefhebbers tegemoet te komen. De uitgangssituatie is zo voor de ijsverenigingen beter zodat er bij aanhoudende vorst mogelijk meer schaatstochten georganiseerd kunnen worden.   ·  Lees meer

 • 16 december 2009

  Reest en Wieden besluit over toekomst grootste natte heideveld van West-Europa

  Het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden neemt op 17 december aanstaande een besluit over het Inrichtingsplan en Waterbesluit voor het Dwingelderveld. Met dit besluit gaat Reest en Wieden de verdroging oplossen voor 2100 hectare in dit unieke natuurgebied. De vroegere, natuurlijke waterhuishouding met veel geulen en vennen wordt hersteld, en er worden gebieden gecreëerd voor het vasthouden van 1.25 miljoen kuub water, bij extreme regenval. Het waterschap staat voor een grote opgave om extra water als gevolg van de klimaatveranderingen op te vangen en vertraagd af te laten stromen.   ·  Lees meer