Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 28 oktober 2009

  Waterschappen komen met package-deal

  Totale herstructurering watersector op komst

  De Nederlandse waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, zetten in op de overdracht en dus financiering van de primaire waterkeringen. Dat zeggen bronnen binnen het overleg. De overdracht zou worden aanvaard in het kader van een totale herstructurering van de watersector waarbij met name de afvalwaterketen ook een belangrijke rol speelt. Als de waterschappen eruit komen kan dat betekenen dat sneller actie wordt ondernomen om de Nederlandse dijken klimaatbestendig te maken.   ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Waterschap lanceert interactieve site met waterstanden en afvoeren

  Vanaf 1 oktober kan iedereen de actuele waterstand, neerslaggegevens of afvoeren van beken 24 uur per dag vanaf de stoel thuis bekijken. Tenminste… de gegevens binnen het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Landelijke mogelijkheden Warmte-Koude opslag in kaart

  TTE lanceerde op 1 oktober het zelfontwikkelde Landelijk overzicht WKO-mogelijkheden, waarmee ze het vormgeven van gericht WKO-beleid ondersteunen. Het overzicht geeft diverse voorbeelden van mogelijkheden, wat een stimulans moet geven aan de toepassing van WKO (warmte-koude opslag).
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Delfland gaat in beroep tegen uitblijven waterbergingsopgave Westland

  Het hoogheemraadschap van Delfland heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Parapluherziening bestemmingsplannen buitengebied Westland. Daarbij heeft Delfland een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Opknapbeurt 500 km boerensloot

  Waterschap Vallei & Eem heeft besloten om voor het opknappen van 500 kilometer boerensloot bijna €73.000, - beschikbaar te stellen. Het gaat om een kwart van de totale kosten. Dat bedrag is aangevraagd door Landschap Erfgoed Utrecht, voor de derde fase van het project ‘Water in de Sloot’’. Doel van het project is om achterstallig baggerwerk uit te voeren en natuuroevers in te richten langs sloten in het Eemland en de polder Arkemheen. In de tweede fase van het project knapte de landschapsorganisatie al 142 kilometer sloot op. De overige kosten zijn voor de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (de helft) en de agrariërs (een kwart).
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Chinese delegatie bij Balgstuw

  Het Waterschap Groot Salland heeft vorige week een hoge delegatie uit de Jiangsu provincie in China ontvangen. Stormvloedkering de Balgstuw vormde hiervoor het decor. De gasten vertegenwoordigden de Jiangsu Agriculture Delegation en waren met name geïnteresseerd in het Nederlandse waterbeheer in combinatie met land- en akkerbouw.
    ·  Lees meer