Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 26 oktober 2009

  Rijnafvoer stijgt weer na regenval

  De Rijn bij Lobith heeft dinsdag 6 oktober de laagste waarde van dit najaar bereikt, 840 m3/s. De laagst gemeten waterstand was 7,05 meter boven NAP. Door de regenval in Duitsland is de Rijnafvoer sinds woensdag weer aan het stijgen.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Stichtse Rijnlanden houdt zomerpeil langer aan vanwege extreme droogte

  De droge zomer in het stroomgebied van de Rijn veroorzaakt een buitengewoon lage waterstand in deze voor de watervoorziening van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zo belangrijke rivier. Het college van het hoogheemraadschap heeft daarom besloten het zomerpeil voorlopig aan te houden tot 1 november 2009. Door het langer op hoger (zomer)peil houden van het watersysteem kan het waterschap de watervoorraad op peil houden. Ook wordt hierdoor schade aan droogtegevoelige kades voorkomen.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Aa en Maas baggert voor betere waterkwaliteit in 'natuurparel' De Vilt

  Waterschap Aa en Maas is gestart met omvangrijke baggerwerkzaamheden in natuurgebied De Vilt. Het baggeren is noodzakelijk om de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. Alle baggerspecie wordt met vrachtwagens afgevoerd. Het waterschap, de gemeente Boxmeer en eigenaar Brabants Landschap werken tot eind 2010 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant aan het herstellen van dit bijzondere natuurgebied.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Kabinet stuurt Deltawet naar Raad van State

  De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De Deltawet vormt de juridische grondslag voor het Deltaprogramma, de rol van de Deltaregisseur en een solide financiële basis in de vorm van het Deltafonds. Met deze wettelijke verankering kiest het kabinet voor een koersvaste aanpak om de waterveiligheid te verbeteren en de zoetwatervoorziening veilig te stellen. Nederland moet ook over 100 jaar veilig en aantrekkelijk zijn om te wonen, werken en investeren.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Proef bewijst gevaren van 'piping' als ondergraving van dijken

  Zaterdag 3 oktober is de eerste uit de serie van vier grootschalige praktijkproeven in Bellingwolde naar piping, een verschijnsel dat dijken kan verzwakken en zelfs kan laten bezwijken, succesvol afgerond. Speciaal voor de proef werd een proefdijk voorzien van geavanceerde meetapparatuur. Na het gecontroleerd laten optreden van het fenomeen brak de proefdijk door. De proef en de metingen laten zien dat piping een serieus te nemen faalmechanisme is.
    ·  Lees meer

 • 26 oktober 2009

  Nederland en Vietnam werken samen aan veilige Mekong Delta

  Vietnam en Nederland gaan de komende zes jaar samenwerken aan beter waterbeheer in de Mekong Delta. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) en haar Vietnamese collega’s Hoc (Landbouw en Plattelandsontwikkeling) en Lai (Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu) hebben daarvoor op maandag 5 oktober in Hanoi een overeenkomst getekend. De Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van watermanagement wil Vietnam benutten om de Mekong Delta te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
    ·  Lees meer