Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 23 mei 2017

  Geen moratorium op lozingen Chemours

  De Tweede Kamer heeft op 23 mei de motie verworpen die de regering opdraagt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nationaal een moratorium in te stellen op de lozing en uitstoot van GenX-stoffen, zoals door het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours.  ·  Lees meer

 • 23 mei 2017

  Drukbezochte Dijkwerkersdag zet in op meer verbinding

  “Laat de dijkwerker in je los”, riep directeur Andre Bol van Hoogheemraadschap Rijnland tijdens de Dijkwerkersdag op 23 mei in Utrecht. De dag trok zo’n 650 deelnemers die werden opgeroepen hun schouders te zetten onder de ambitie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma om tussen nu en 2050 1100 km dijk en 256 sluizen te verstevigen.   ·  Lees meer

 • 23 mei 2017

  Online kaarten van zoet-zoutverdeling in Zeeuwse ondergrond

  In de provincie Zeeland is op grote schaal, vanuit de lucht en met behulp van een elektromagnetisch meetinstrument, in kaart gebracht waar het zoete, brakke en zoute grondwater zit. Zelfs het bestaan van ‘oud zoetwater’ is aangetoond. Alle 3D zoet-zoutkaarten zijn nu online beschikbaar.  ·  Lees meer

 • 23 mei 2017

  Start twee praktijkproeven met Urban Waterbuffer

  Het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) gaat een volgende fase in. Nadat voor vier locaties de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht, is het nu tijd voor praktijkproeven. In Rotterdam en Rheden gaan daarom binnenkort UWB-pilots van start.  ·  Lees meer

 • 22 mei 2017

  Brongerichte aanpak medicijnresten blijkt kansrijk

  Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta is er veel bereidheid onder huisartsen en apothekers om actief mee te helpen aan het verminderen van medicijnresten in oppervlaktewater. Dat concludeert het waterschap in het eindrapport van het onderzoeksproject ‘Brongerichte aanpak medicijnresten Meppel’. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd 40 procent minder diclofenac voorgeschreven.  ·  Lees meer

 • 22 mei 2017

  Proefpolder in veenweidegebied voor betere waterkwaliteit

  Vijf melkveehouders en twee waterschappen startten afgelopen week het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’. Tijdens een vier jaar durende proef onderzoeken de agrariërs samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de mogelijkheden van kringlooplandbouw in relatie met verbetering van de waterkwaliteit op polderniveau.   ·  Lees meer