Nieuws
Filter op onderwerp:
 • 21 maart 2017

  Waterschapsmarkt is op zoek naar bewezen innovaties

  De waterschappen willen wel innoveren, maar zijn doorgaans op zoek naar bewezen innovaties. Ook de mate waarin een waterschap open staat voor innovatieve oplossingen verschilt per waterschap. Soms is er ruimte iets nieuws en soms moet een klus volgens een vast bestek worden geklaard. Dat bleek tijdens de Marktdag Waterschappen Zuid die op 16 maart op initiatief van de Brabantse, Zeeuwse en Limburgse waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg en Bouwend Nederland plaatsvond in het Willem II stadion in Tilburg.  ·  Lees meer

 • 21 maart 2017

  Wereldwaterdag 2017: Halveren hoeveelheid ongezuiverd afvalwater in 2030

  Woensdag 22 maart is Wereldwaterdag. Dit jaar staat deze dag in het teken van het duurzame ontwikkelingsdoel 6.3 van de Verenigde Naties (VN), met speciale aandacht voor afvalwater. De VN wil in 2030 wereldwijd een halvering van de lozing van ongezuiverd afvalwater. In Nederland wordt al 99 procent van het afvalwater gezuiverd. Wereldwijd is het gemiddelde in landen met een hoog inkomen al 70 procent, maar in lage inkomenslanden is het percentage slechts 8 procent.  ·  Lees meer

 • 20 maart 2017

  Schultz acht wettelijke watertoets in Omgevingsvisie niet noodzakelijk

  Minister Schultz voelt niets voor een verplichte watertoets in de Omgevingsvisie. Het watersysteem maakt deel uit van de leefomgeving en krijgt sowieso een plaats in het strategische document. Deze instructieregel is de opvolger van de juridische borging van de huidige watertoets. Dat antwoordt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op vragen van de Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet.  ·  Lees meer

 • 20 maart 2017

  UvW: Extra investeringen en meer regie moeten miljarden aan waterschade voorkomen

  De huidige klimaataanpak kan tot 2050 tot ruim 71 miljard euro schade leiden. Extra maatregelen en een betere samenwerking tussen het rijk, overheden, inwoners en bedrijven zijn noodzakelijk om de gevolgen van wateroverlast en langdurige droogte te beperken. Dat stelde voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen (UvW) tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op 20 maart in Theater Diligentia in Den Haag.
     ·  Lees meer

 • 17 maart 2017

  Overheid investeert miljoen extra in kennis watertechnologie

  Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) in Leeuwarden heeft 12 maart een financiële impuls gekregen van 1 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert daarmee extra in kennis op het gebied van watertechnologie.  ·  Lees meer

 • 16 maart 2017

  Verkiezingen: Kabinetsformatie lijkt gunstig voor waterschappen

  Nu de VVD met 33 zetels de grootste partij is geworden en de leiding mag nemen bij de kabinetsformatie, lijkt een centrum-rechts kabinet de meest voor de hand liggende optie. Voor de waterschappen is dat gunstig, want hun voortbestaan staat bij deze partijen niet ter discussie. Zowel VVD, D66 en het CDA zijn positief over de waterschappen, terwijl SP ze het liefst onder wil brengen bij de provincies.  ·  Lees meer