Watervacatures
 • Objectbeheerder regionale waterkeringen

  Je zorgt in overleg met alle belanghebbenden voor beheer en onderhoud van met name de regionale waterkeringen, circa 1.100 km, en daarnaast enkele honderden km's overige waterkeringen. In de werkprocessen 'inspecteren' en 'onderhouden' speel je een centrale rol en geef je, samen met de waterveiligheid-adviseurs, richting en uitvoering aan risico-gestuurd beheer en onderhoud.

    ·   Lees meer

 • Civieltechnicus/ Hydroloog

  Samen met vakdeskundigen van gemeenten en waterschap ontwikkel je modellen en past deze toe in beleidsverkenningen en optimalisatiestudies. Je maakt daarbij veelal deel uit van projectteams, maar ook trek je eigen projecten op gebied van modelontwikkeling, meetstrategieën al dan niet in combinatie met scenarioberekeningen.

    ·   Lees meer

 • Environment Impact Assessment Specialist

  The post will be located in one of the above mentioned JASPERS regional offices. The Expert will be appointed to work as part of a team of engineers, economists, and environmental specialists in the Water and Wastewater Division of JASPERS. S/he will report to the Head of Division and will be responsible for a portfolio of projects in JASPERS countries of operations or horizontal actions at Division level.

    ·   Lees meer

 • Senior Vakspecialist Elektrotechniek

  Als senior vakspecialist elektrotechniek vervul je een deel van je tijd als installatiebeheerder elektrotechniek. Als installatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen van het Waterschap.

    ·   Lees meer

 • Sales Manager Benelux (M/V)

  U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande klantrelaties en het acquireren van nieuwe klanten en het actief introduceren van nieuwe producten in de bestaande markt. Daarnaast gaat u in overleg met de klant om tot de beste oplossingen te komen voor zijn toepassing.

    ·   Lees meer

 • Ontwerper watermanagement en landschap

  Als ontwerper werk je mee aan verschillende projecten op het gebied van civiele- en cultuurtechniek op het vlak van watermanagement en gebiedsinrichting. Denk daarbij aan de volgende objecten: beekherstel, natuurinrichting, dijkversterking, gemalen, stuwen, etc.

    ·   Lees meer

 • Projectleider water in groene ruimte

  Als projectleider neem je afwisselende projecten onder jouw hoede. Relaties met andere vakgebieden zoals milieu, ruimtelijke ordening en archeologie zijn aan de orde van de dag. Je bent als projectleider verantwoordelijk voor een kwalitatief en financieel goed resultaat van de projecten. Je stelt projectvoorstellen en offertes op en begeleidt projecten gedurende de voorbereiding tot en met de uitvoering.

    ·   Lees meer

 • Regionale Accountmanager Industrie

  Als Accountmanager in de buitendienst ben je verantwoordelijk voor het realiseren van je doelstelling voor de verkoop van online wateranalyse-apparatuur. Deze apparatuur wordt ingezet voor het meten en regelen van diverse waterprocessen in de (proces)industrie en op (afval- en drink)waterzuiveringen.

    ·   Lees meer

 • Adviseur stedelijk water en riolering 

  Je adviseert en ondersteunt bij de exploitatie van de rioolwaterzuiveringen van waterschap Aa en Maas. Hierbij ligt de focus op het met waterpartners optimaliseren van het rioleringssysteem en transport van het te zuiveren afvalwater, inclusief het borgen hiervan in rioleringsplannen van gemeenten.

    ·   Lees meer

 • Projectmanager

  In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor de realisatie van optimalisaties en vernieuwingen van bestaande installaties, ondersteuning aan onze klanten, verantwoordelijk voor de essentiële elementen binnen projectmanagement als budget, tijdsplanning, kwaliteit, procesbewaking en projectdocumentatie. Naast technische inhoudelijke zaken kan ook een bijdrage gevraagd worden bij goed documenteren, veilig werken en operationeel uitvoerende taken.

    ·   Lees meer