Watervacatures
 • Praktijkgerichte onderzoeker Drinkwaterdistributie

  KWR is op zoek naar een enthousiaste, inventieve en praktijkgerichte onderzoeker Waterdistributie die het team Waterinfrastructuur gaat ondersteunen bij de implementatie van ontwikkelde kennis en tools in de praktijk. In deze functie realiseer je uiteenlopende onderzoeks- en implementatieprojecten op het gebied van het modelleren van waterkwaliteit, -verdeling, transport en/of assetmanagement

    ·   Lees meer

 • Projectleider Water en Natuur Noord Nederland

  Jouw projecten zijn uitdagende dynamische projecten waarbij jij naar creatieve oplossingen zoekt. Jij hebt zowel een adviserende rol als een rol als projectmanager. Jouw opdrachtgevers zijn veelal waterschappen, provincies, natuurorganisaties of aannemers. Je zorgt samen met opdrachtgevers voor invulling van de projecten op het gebied van waterbeheer en natuurontwikkeling.

    ·   Lees meer

 • Vakspecialist Gegevensbeheer

  Gegevensbeheer is essentieel in de bedrijfsvoering van het waterschap. Gegevens van de waterkering en omgeving vormen de basis van dijkverbeteringsprojecten, calamiteitenbestrijding, onderhoud etc.. Andersom moeten nieuwe gegevens weer goed in de systemen landen. Gegevensbeheer is daarom ook een van de belangrijkste processen die dienen te voldoen aan de eisen vanuit de Zorgplicht.

    ·   Lees meer

 • Senior manager projectbeheersing

  Waterschap Rivierenland heeft een grote opgave in het landelijke Hoogwaterbeschermingprogramma. Het zijn grote, complexe projecten die het waterschap risicodragend uitvoert en waarbij goede projectbeheersing van essentieel belang is. Voor deze projecten zoeken wij versterking in ons team van projectbeheersers.
   

    ·   Lees meer

 • Programmamanager Water in Balans 

  De Programmamanager is in staat vanuit visie het programma Water in Balans binnen Waterschap Limburg op te starten. Daarbij is hij in staat om daadkrachtig het programma te organiseren met zijn projectteam, in relatie tot de rest van de organisatie. Hij is een open, toegankelijke manager die stevig in zijn schoenen staat. Dit vereist sterke people management skills.

    ·   Lees meer

 • Senior inspecteur vergunningverlening visserij

  ‚ÄčTransport over water en de visserij spelen in Nederland een belangrijke rol. Voor de veiligheid, de duurzaamheid en het vertrouwen is het van groot belang dat wetten en regels worden nageleefd en dat vergunningen pas na een uitgebreide beoordeling worden verleend. Als senior inspecteur vergunningverlening visserij speel jij daarin een sleutelrol.

    ·   Lees meer

 • Service Analist (m/v)

  Technologie combineren met een zelfstandige job? Eigen verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatief? Wanneer dit je aanspreekt, dan is deze vacature je op het lijf geschreven! Als service analist voer je je werkzaamheden uit op locatie. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het nemen van watermonsters, het analyseren van deze monsters en het verwerken en interpreteren van de resultaten.

    ·   Lees meer

 • Adviseur Drink- en Proceswater (m/v)

  Wij zijn op zoek naar nieuwe adviseurs drink- en proceswater - met de ambitie om carrière te maken binnen de watertechnologie - voor onze Business Units. Naast adviseur ben je projectleider en relatiebeheerder, een veelzijdige en uitdagende job. Kalsbeek B.V. biedt talloze doorgroeimogelijkheden.

    ·   Lees meer

 • Creatieve en ambitieuze adviseur watervoorziening m/v

  Je geeft vorm aan de toekomst van productie en distributie infrastructuur in Drenthe. Op basis van analyse van externe en interne ontwikkelingen adviseer je het management over benodigde en gewenste aanpassingen. Je hebt daarbij oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheid.

    ·   Lees meer

 • Omgevingsmanager m/v

  WMD is als organisatie volop in beweging. WMD ziet het belang van omgevingsmanagement steeds essentiëler worden en speelt hierop in door de omgevingsmanager te zien als schakel en verbinder tussen WMD en de omgeving waarin hij opereert. Als omgevingsmanager zorg je voor de interactie met de buitenwereld op het gebied van duurzaam veiligstellen van de Drentse drinkwaterbronnen, wingebieden en daarmee samenhangende vraagstukken in de ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling en met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur.

    ·   Lees meer